ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 28/05/2022 18:00

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇಂದು. ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇಂದು


1 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ (LKR) ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ 0.009428 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ (ILS)
1 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ (ILS) ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ 106.06 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ (LKR)

ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ವಿನಿಮಯ ದರವು ವಿನಿಮಯ ವಹಿವಾಟಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು 28 ಮೇ 2022 ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ವಿನಿಮಯ ದರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸೈಟ್‌ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಅಧಿಕೃತ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಅನುಕೂಲಕರ ವಿನಿಮಯ ದರದೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ.

ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಅಪ್ಡೇಟ್ 28/05/2022 ಯುಎನ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ.

1 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 0.009428 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಆಗಿದೆ. 1 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ 0.000129 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಇಂದು ಯುರೋಪಿನ ಮುಖ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇಂದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 1 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಈಗ 0.009428 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ - ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ದರ.

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇಂದು 28 ಮೇ 2022

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ನ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುವ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ನೋಡಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಗೆ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ; ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೀವು 1992 ರಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯದ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ict ಹಿಸಿ.

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
28.05.2022 0.009428 0.000129
27.05.2022 0.009299 -0.000025026101864955
26.05.2022 0.009324 -0.000027501624627339
25.05.2022 0.009351 0.000076215330093561
24.05.2022 0.009275 -0.000185
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ (LKR)

1 000 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇಂದು ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 9.43 ILS. 5 000 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಈಗ 47.14 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. 10 000 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಈಗ 94.28 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. 25 000 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಈಗ 235.71 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. 1 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದು 0.009428 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಪ್ರಕಾರ. 1 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು 0.000129 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

1 000 LKR 5 000 LKR 10 000 LKR 25 000 LKR 50 000 LKR 100 000 LKR 250 000 LKR 500 000 LKR
9.43 ILS 47.14 ILS 94.28 ILS 235.71 ILS 471.41 ILS 942.82 ILS 2 357.05 ILS 4 714.11 ILS
ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ (ILS)

106.06 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದು 1 ILS ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ದರ. 530.32 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ, 5 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಇಂದಿನ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ. 10 ILS ಗಾಗಿ ನೀವು 1 060.65 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. . 2 651.61 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ, 25 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಇಂದಿನ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 1 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ನ ಬೆಲೆ ಇಂದು 0.009428 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್, ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತೆ .

1 ILS 5 ILS 10 ILS 25 ILS 50 ILS 100 ILS 250 ILS 500 ILS
106.06 LKR 530.32 LKR 1 060.65 LKR 2 651.61 LKR 5 303.23 LKR 10 606.46 LKR 26 516.15 LKR 53 032.29 LKR