ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 06/07/2022 03:30

ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಲಿಲಂಗೆನಿ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಲಿಲಂಗೆನಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇಂದು. ಲಿಲಂಗೆನಿ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಮೌಲ್ಯ.

ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಲಿಲಂಗೆನಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇಂದು


1 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ (LTL) ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ 0.95 ಲಿಲಂಗೆನಿ (SZL)
1 ಲಿಲಂಗೆನಿ (SZL) ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ 1.06 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ (LTL)

ಇಂದಿನ ನೈಜ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಲಿಲಂಗೆನಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುವುದು 06 ಜುಲೈ 2022. ಮೂಲದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ. ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ವಿನಿಮಯ ದರವು ವಿನಿಮಯ ವಹಿವಾಟಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು 06 ಜುಲೈ 2022 ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ವಿನಿಮಯ ದರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸೈಟ್‌ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಅಧಿಕೃತ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಲಿಲಂಗೆನಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.

ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಅಪ್ಡೇಟ್ 30/03/2017 ಯುಎನ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ.

1 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಇಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 0.95 ಲಿಲಂಗೆನಿ ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. 1 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಇಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ 0 ಲಿಲಂಗೆನಿ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಲಂಗೆನಿ ವಿರುದ್ಧ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇಂದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು, 1 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 0.95 ಲಿಲಂಗೆನಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಲಿಲಂಗೆನಿ ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಲಿಲಂಗೆನಿ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಲಿಲಂಗೆನಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ನ ಲಿಲಂಗೆನಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಲಿಲಂಗೆನಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುವ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ, ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ. ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಲಿಲಂಗೆನಿ ಗೆ ನಿನ್ನೆ, ಹಿಂದಿನ ದಿನ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳ ವಿನಿಮಯ ದರ. ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಲಿಲಂಗೆನಿ ಗೆ ನಾಳೆ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು to ಹಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ (LTL)

10 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಈಗ 9.46 ಲಿಲಂಗೆನಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. 50 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 47.29 ಲಿಲಂಗೆನಿ. 94.59 ಲಿಲಂಗೆನಿ ಇಂದು 100 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ವಿನಿಮಯ ದರ. 250 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ 236.47 ಲಿಲಂಗೆನಿ. 1 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಈಗ 0.95 ಲಿಲಂಗೆನಿ ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕೃತ ದರ. 1 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು 0 ಲಿಲಂಗೆನಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

10 LTL 50 LTL 100 LTL 250 LTL 500 LTL 1 000 LTL 2 500 LTL 5 000 LTL
9.46 SZL 47.29 SZL 94.59 SZL 236.47 SZL 472.95 SZL 945.89 SZL 2 364.74 SZL 4 729.47 SZL
ಲಿಲಂಗೆನಿ (SZL)

1 ಲಿಲಂಗೆನಿ ಅನ್ನು ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಖರೀದಿಸಲು ಇಂದು ನೀವು 1.06 LTL. 5 SZL ಗಾಗಿ ನೀವು 5.29 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. . ವೆಚ್ಚ 10 ಲಿಲಂಗೆನಿ in ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ 10. 25 ಲಿಲಂಗೆನಿ ಅನ್ನು ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಖರೀದಿಸಲು ಇಂದು ನೀವು 26.43 LTL. ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇಂದು ಲಿಲಂಗೆನಿ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು, 1 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 0.95 ಲಿಲಂಗೆನಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.

1 SZL 5 SZL 10 SZL 25 SZL 50 SZL 100 SZL 250 SZL 500 SZL
1.06 LTL 5.29 LTL 10.57 LTL 26.43 LTL 52.86 LTL 105.72 LTL 264.30 LTL 528.60 LTL