ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 22/05/2022 22:00

ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇಂದು. ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ.

ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇಂದು


1 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ (SCR) ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ 44.72 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ (SOS)
1 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ (SOS) ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ 0.022363 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ (SCR)

ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಿಜವಾದ ವಿನಿಮಯ ದರ. ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೈಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಅನುಕೂಲಕರ ವಿನಿಮಯ ದರದೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ.

ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಅಪ್ಡೇಟ್ 23/05/2022 ಯುಎನ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ.

1 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 44.72 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 1 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ -0.519781 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಯಿಂದ ಇಂದು ಯುರೋಪಿನ ಮುಖ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇಂದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 1 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಈಗ ನೀವು 44.72 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇಂದು 22 ಮೇ 2022

ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನಿಂದ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರೆನ್ಸಿಯ ಲಾಭದಾಯಕ ಖರೀದಿಗೆ - ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಇಂದಿನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ದರಗಳನ್ನೂ ನೋಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
23.05.2022 44.716673 -0.519781
22.05.2022 45.236454 -
21.05.2022 45.236454 0.872523
20.05.2022 44.363931 -0.26515
19.05.2022 44.629081 -0.154316
ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ (SCR)

1 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ 44.72 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. 5 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ 223.58 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. 10 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇಂದು ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 447.17 SOS. 25 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇಂದು ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 1 117.92 SOS. 1 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಪ್ರಕಾರ 44.72 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. 1 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ -0.519781 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಪ್ರಕಾರ ಕುಸಿದಿದೆ.

1 SCR 5 SCR 10 SCR 25 SCR 50 SCR 100 SCR 250 SCR 500 SCR
44.72 SOS 223.58 SOS 447.17 SOS 1 117.92 SOS 2 235.83 SOS 4 471.67 SOS 11 179.17 SOS 22 358.34 SOS
ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ (SOS)

ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ 100 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನ ಬೆಲೆ 2.24 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ. 500 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಖರೀದಿಸಲು ಇಂದು ನೀವು 11.18 SCR. 1 000 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ 22.36 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ. 2 500 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಗ 55.91 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ. ಇಂದು, ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಕುಸಿಯಿತು. ಇಂದು, 1 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 44.72 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.

100 SOS 500 SOS 1 000 SOS 2 500 SOS 5 000 SOS 10 000 SOS 25 000 SOS 50 000 SOS
2.24 SCR 11.18 SCR 22.36 SCR 55.91 SCR 111.82 SCR 223.63 SCR 559.08 SCR 1 118.15 SCR