ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 28/05/2022 19:16

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಗೆ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಗೆ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM = 8.11 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಅನ್ನು ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು. ಇದು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. 1 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM 0 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ದರವು ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಗೆ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಅನ್ನು 7.38 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಅನ್ನು 7.84 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಅನ್ನು 6.85 0 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 7.46% - ವಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. 5.16% ತಿಂಗಳಿಗೆ - ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM (AMD) ಗೆ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ (UGX) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM (AMD) ಗೆ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ (UGX)
1 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM 8.11 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
5 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM 40.56 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
10 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM 81.12 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
25 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM 202.81 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
50 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM 405.61 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
100 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM 811.23 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
250 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM 2 028.07 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
500 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM 4 056.15 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಇಂದು, 10 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಅನ್ನು 81.12 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಇಂದು, ನೀವು 25 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಅನ್ನು 202.81 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. ನೀವು 50 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಉಗಾಂಡಾ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 405.61 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. 811.23 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 100 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. . ನೀವು 250 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಉಗಾಂಡಾ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 2 028.07 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. 500 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಗಾಗಿ ನೀವು 4 056.15 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. .

   ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಗೆ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಗೆ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂದು 28 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
28.05.2022 8.267566 0.67558 ↑
27.05.2022 7.591986 0.00276 ↑
26.05.2022 7.589226 -0.457823 ↓
25.05.2022 8.047048 0.137712 ↑
24.05.2022 7.909337 0.421655 ↑

ಇಂದು 500 AMD = 8.267566 UGX. ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಗೆ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 27 ಮೇ 2022 ಗೆ 7.591986 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಗೆ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 26 ಮೇ 2022 ಗೆ 7.589226 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ನಿಂದ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿನಿಮಯ ದರ 28.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು. ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ AMD / UGX ವಿನಿಮಯ ದರ 26.05.2022.

   ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಗೆ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಮತ್ತು ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: դր.. ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ರಾಜ್ಯ: ಅರ್ಮೇನಿಯ, ನ್ಯಾರ್ಗೊನೊ-ಕರಾಬಖ್. ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ AMD. ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ನಾಣ್ಯ: Luma.

ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Sh. ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯ: ಉಗಾಂಡಾ. ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ UGX. ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.