ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 28/05/2022 18:45

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್

ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ = 3.75 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್

ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿನಿಮಯ ದರದ ಮಾಹಿತಿಯು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. 1 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಈಗ 3.75 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗ 3.75 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದರವು ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 3.75 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 3.75 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 3.75 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾರದಲ್ಲಿ, ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು -0.02% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 0.01% - ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. -0.01% ವರ್ಷಕ್ಕೆ - ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (BSD) ಗೆ ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ (SAR) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್

ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (BSD) ಗೆ ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ (SAR)
1 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 3.75 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್
5 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 18.75 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್
10 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 37.51 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್
25 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 93.77 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್
50 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 187.55 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್
100 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 375.10 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್
250 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 937.75 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್
500 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 1 875.50 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್

ಇಂದು, 37.51 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಅನ್ನು 10 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್. 93.77 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 25 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . ಇಂದು, 187.55 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಅನ್ನು 50 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್. 375.10 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 100 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. . ಇಂದು, 937.75 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಅನ್ನು 250 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್. ಇಂದು, 1 875.50 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಅನ್ನು 500 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್.

   ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಇಂದು 28 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
28.05.2022 3.750991 -0.000661 ↓
27.05.2022 3.751652 0.000594 ↑
26.05.2022 3.751058 0.000219 ↑
25.05.2022 3.750839 -0.000157 ↓
24.05.2022 3.750996 -4 * 10-6

ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಈಗ 3.750991 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ 28 ಮೇ 2022 ನಲ್ಲಿ. ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ 27 ಮೇ 2022 - 3.751652 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್. 26 ಮೇ 2022, 1 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ = 3.751058 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ BSD / SAR ದರ 27.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು. 24 ಮೇ 2022, 1 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 3.750996 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್.

   ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: $. ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ರಾಜ್ಯ: ಬಹಾಮಾಸ್. ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ BSD. ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.

ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ر.س. ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ರಾಜ್ಯ: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ. ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ SAR. ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ನಾಣ್ಯ: halala.