ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 19/05/2022 18:33

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್

ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ = 3.84 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್

ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ಗಳಿಂದ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ನಿಂದ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ದರಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿನಿಮಯ ದರದ ಮಾಹಿತಿಯು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. 1 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ 0 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. 1 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗ 3.84 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 3.83 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 3.85 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 3.83 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. 0.04% ವಾರಕ್ಕೆ - ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ. 0.16% - ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ (BBD) ಗೆ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ (GTQ) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್

ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ (BBD) ಗೆ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ (GTQ)
1 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ 3.84 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್
5 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ 19.18 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್
10 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ 38.35 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್
25 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ 95.89 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್
50 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ 191.77 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್
100 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ 383.55 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್
250 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ 958.87 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್
500 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ 1 917.73 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್

ಇಂದು, 38.35 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಅನ್ನು 10 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್. ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಇಂದು ನೀಡುತ್ತದೆ 95.89 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 25 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್. ಇಂದು 191.77 GTQ = 50 BBD. ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಇಂದು ನೀಡುತ್ತದೆ 383.55 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 100 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್. 250 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 958.87 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. . 500 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು, 1 917.73 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

   ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಇಂದು 19 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
19.05.2022 3.835461 0.004179 ↑
18.05.2022 3.831282 -0.005066 ↓
17.05.2022 3.836348 0.009587 ↑
16.05.2022 3.826761 -0.005485 ↓
15.05.2022 3.832247 -

ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ 19 ಮೇ 2022 - 3.835461 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್. ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ನಲ್ಲಿ 18 ಮೇ 2022 ಗೆ 3.831282 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್. 17 ಮೇ 2022, 1 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 3.836348 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ BBD / GTQ ದರ 17.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ನಿಂದ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ದರ ನಲ್ಲಿ 16.05.2022.

   ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: $. ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ರಾಜ್ಯ: ಬಾರ್ಬಡೋಸ್. ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ BBD. ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.

ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Q. ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ರಾಜ್ಯ: ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ. ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ GTQ. ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ನಾಣ್ಯ: ನೂರನೆ ಒಂದು ಭಾಗ.