ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 25/05/2022 12:36

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ

ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ = 7.91 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ

ಸರಾಸರಿ ವಿನಿಮಯ ದರ. ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 1 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಗೆ ನೀವು ಈಗ 7.91 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ದರವು ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ

ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು 8.08 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು 9.38 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು 9.73 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. -0.45% ವಾರಕ್ಕೆ - ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು 1.16% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ (MMK) ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ (IDR) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ

ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ (MMK) ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ (IDR)
1 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ 7.91 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ
5 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ 39.54 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ
10 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ 79.08 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ
25 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ 197.71 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ
50 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ 395.42 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ
100 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ 790.83 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ
250 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ 1 977.09 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ
500 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ 3 954.17 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ

ಇಂದು 10 MMK = 79.08 IDR. ಇಂದು 25 MMK = 197.71 IDR. ಇಂದು, 395.42 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 50 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್. ಇಂದು, 790.83 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 100 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್. ನೀವು 250 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 1 977.09 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ. ನೀವು 3 954.17 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 500 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್.

   ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದು 25 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
25.05.2022 7.908345 -0.005309 ↓
24.05.2022 7.913654 0.007702 ↑
23.05.2022 7.905952 -0.011815 ↓
22.05.2022 7.917767 -
21.05.2022 7.917767 0.00575 ↑

1 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಈಗ 25 ಮೇ 2022 - 7.908345 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ. ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ಲಿ 24 ಮೇ 2022 ಗೆ 7.913654 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ. ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ 23 ಮೇ 2022 - 7.905952 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ MMK / IDR ವಿನಿಮಯ ದರ 22.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ಲಿ 21 ಮೇ 2022 ಗೆ 7.917767 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ.

   ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: K. ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ರಾಜ್ಯ: ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್. ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ MMK. ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ನಾಣ್ಯ: pya.

ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Rp. ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯ: ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ. ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ IDR. ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ: ಸೇನ್.