ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 25/05/2022 13:25

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ಗೆ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ

ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ಗೆ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ಲಿ ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ = 3.88 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ

ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ಅನ್ನು ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ. ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ಅನ್ನು ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು. 1 ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ 0 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನಿಂದ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ಇಂದು ವೆಚ್ಚ 3.88 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ. ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ದರವು ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ಗೆ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ಅನ್ನು 5.10 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ಅನ್ನು 5.04 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ಅನ್ನು 5.46 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಾರದ ಬದಲಾವಣೆ -23.93% ಆಗಿದೆ. -23.06% - ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. -40.78% - ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ (BYN) ಗೆ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ (SCR) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ

ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ (BYN) ಗೆ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ (SCR)
1 ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ 3.88 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ
5 ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ 19.39 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ
10 ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ 38.79 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ
25 ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ 96.97 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ
50 ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ 193.93 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ
100 ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ 387.87 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ
250 ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ 969.67 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ
500 ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ 1 939.33 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ

ನೀವು 10 ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 38.79 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ. ಇಂದು 25 BYN = 96.97 SCR. 50 ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 193.93 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . 100 ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 387.87 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. . ಇಂದು 250 BYN = 969.67 SCR. ನೀವು 1 939.33 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 500 ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್.

   ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ಗೆ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ಗೆ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದು 25 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
25.05.2022 5.300321 0.053408 ↑
24.05.2022 5.246913 0.3765 ↑
23.05.2022 4.870413 -0.021595 ↓
22.05.2022 4.892007 -0.292181 ↓
21.05.2022 5.184188 -0.05356 ↓

ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ಗೆ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ 25 ಮೇ 2022 - 5.300321 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ. 24 ಮೇ 2022, 1 ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ = 5.246913 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ. 23 ಮೇ 2022, 1 ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 4.870413 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ನಿಂದ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ದರ 25.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ನಿಂದ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ದರ ನಲ್ಲಿ 23.05.2022.

   ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ಗೆ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ಮತ್ತು ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ರಾಜ್ಯ: ಬೆಲಾರಸ್. ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ BYN. ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ನಾಣ್ಯ: kopek.

ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₨. ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯ: ಸೇಶೆಲ್ಸ್. ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ SCR. ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.