ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ 25/05/2022 13:15

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ

ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
100 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ = 5.58 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ
+0.000586 (+1.06%)
ನಿನ್ನೆದಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರ ಬದಲಾವಣೆ

ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಗೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿನಿಮಯ ದರದ ಮಾಹಿತಿಯು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. 1 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಈಗ 0.055838 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಆಗಿದೆ. 1 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ 0.000586 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ನಿಂದ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಗೆ ಏರುತ್ತಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 0.050802 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 0.055142 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 0.050802 0 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. -2.2% - ವಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು -0.56% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು 9.91%.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ (INR) ಗೆ ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ (PLN) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ

ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ (INR) ಗೆ ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ (PLN)
100 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ 5.58 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ
500 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ 27.92 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ
1 000 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ 55.84 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ
2 500 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ 139.60 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ
5 000 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ 279.19 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ
10 000 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ 558.38 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ
25 000 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ 1 395.96 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ
50 000 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ 2 791.91 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ

ಇಂದು, 10 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 0.56 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ. 25 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಗಾಗಿ ನೀವು 1.40 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. . ನೀವು 50 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪೋಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 2.79 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ. ಇಂದು, 100 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 5.58 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ. 250 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಗಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 13.96 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ. ಇಂದು, 500 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 27.92 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ.

   ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಇಂದು 25 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
25.05.2022 0.055318 -0.000713 ↓
24.05.2022 0.05603 -0.000634 ↓
23.05.2022 0.056664 -
22.05.2022 0.056664 -0.000244 ↓
21.05.2022 0.056908 -

ಇಂದು 500 INR = 0.055318 PLN. 24 ಮೇ 2022, 1 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ = 0.05603 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ 23 ಮೇ 2022 - 0.056664 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ. ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ INR / PLN ವಿನಿಮಯ ದರ 21.05.2022. 21 ಮೇ 2022, 1 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ = 0.056908 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ.

   ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Rs. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯ: ಭಾರತ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ INR. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ: ಪಿಚ್.

ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: zł. ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ರಾಜ್ಯ: ಪೋಲೆಂಡ್. ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ PLN. ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ನಾಣ್ಯ: grosh.