ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 24/05/2022 18:02

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್

ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ = 186.92 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್

ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 1 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ 186.92 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗೆ ಏರಿತು. 1 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ನೀವು ಈಗ 186.92 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್

ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಅನ್ನು 174.92 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಅನ್ನು 223.22 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಅನ್ನು 172.68 0 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವಾರದಲ್ಲಿ, ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು 7.64% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು 8.25% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ (BRL) ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ (KPW) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್

ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ (BRL) ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ (KPW)
1 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ 186.92 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್
5 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ 934.62 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್
10 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ 1 869.24 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್
25 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ 4 673.09 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್
50 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ 9 346.18 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್
100 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ 18 692.37 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್
250 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ 46 730.91 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್
500 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ 93 461.83 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್

ಇಂದು, 10 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಅನ್ನು 1 869.24 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್. 4 673.09 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 25 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . 9 346.18 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 50 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. . ನೀವು 100 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 18 692.37 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್. ಇಂದು, 46 730.91 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಅನ್ನು 250 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್. ನೀವು 93 461.83 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 500 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್.

   ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಇಂದು 24 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
24.05.2022 181.742135 9.374107 ↑
23.05.2022 172.368028 -1.390023 ↓
22.05.2022 173.758051 -8.914354 ↓
21.05.2022 182.672405 0.367532 ↑
20.05.2022 182.304872 3.054272 ↑

ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ 24 ಮೇ 2022 - 181.742135 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್. ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ನಲ್ಲಿ 23 ಮೇ 2022 ಗೆ 172.368028 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್. 22 ಮೇ 2022, 1 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ = 173.758051 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್. ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ 21 ಮೇ 2022 - 182.672405 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್. 20 ಮೇ 2022, 1 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 182.304872 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್.

   ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: R$. ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ರಾಜ್ಯ: ಬ್ರೆಜಿಲ್. ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ BRL. ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ನಾಣ್ಯ: ನೂರನೆ ಒಂದು ಭಾಗ.

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₩. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ರಾಜ್ಯ: ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ KPW. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ನಾಣ್ಯ: ಚಾನ್.