ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 25/05/2022 11:46

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಗೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ

ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಗೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ನಲ್ಲಿ ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento = 13 831.31 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ

ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಅನ್ನು ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು. 1 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಈಗ 13 831.31 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento 0 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಇಂದು ವೆಚ್ಚ 13 831.31 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಗೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಅನ್ನು 14 122.50 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಅನ್ನು 14 605.67 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಅನ್ನು 16 239.66 0 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. -2.06% - ವಾರಕ್ಕೆ ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. -10.21% ತಿಂಗಳಿಗೆ - ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಗೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು -14.83% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento (CLF) ಗೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ (KZT) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ

ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento (CLF) ಗೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ (KZT)
1 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento 13 831.31 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ
5 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento 69 156.54 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ
10 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento 138 313.09 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ
25 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento 345 782.72 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ
50 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento 691 565.44 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ
100 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento 1 383 130.88 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ
250 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento 3 457 827.19 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ
500 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento 6 915 654.39 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ

138 313.09 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗಾಗಿ ನೀವು 10 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. . ಇಂದು, ನೀವು 25 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಅನ್ನು 345 782.72 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ. ಇಂದು, 50 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಅನ್ನು 691 565.44 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ. ಇಂದು, 1 383 130.88 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಅನ್ನು 100 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento. ಇಂದು, 250 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಅನ್ನು 3 457 827.19 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ. ಇಂದು, 6 915 654.39 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಅನ್ನು 500 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento.

   ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಗೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಗೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಇಂದು 25 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
25.05.2022 14 156.224 -181.703677 ↓
24.05.2022 14 337.927 -765.82811 ↓
23.05.2022 15 103.755 120.826437 ↑
22.05.2022 14 982.929 802.436144 ↑
21.05.2022 14 180.493 -10.800061 ↓

ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಗೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಈಗ 14 156.224 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ 25 ಮೇ 2022 ನಲ್ಲಿ. 24 ಮೇ 2022, 1 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento = 14 337.927 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ. 23 ಮೇ 2022, 1 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento = 15 103.755 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ. 22 ಮೇ 2022, 1 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ವೆಚ್ಚಗಳು 14 982.929 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ. ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ CLF / KZT ದರ 25.05.2022.

   ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಗೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಮತ್ತು ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ರಾಜ್ಯ: ಚಿಲಿ. ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ CLF. ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ನಾಣ್ಯ: ನೂರನೆ ಒಂದು ಭಾಗ.

ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: 〒. ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯ: ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ KZT. ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ನಾಣ್ಯ: tiyn.