ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಇಸಿಬಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ 26/05/2022 13:57

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 000 ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ = 2.64 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಅನ್ನು ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. 1 ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ 0 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಗೆ ಏರಿತು. 1 ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಗೆ ನೀವು ಈಗ 0.00264 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಅನ್ನು 0.002656 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಅನ್ನು 0.003041 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಅನ್ನು 0.002927 0 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಗೆ ವಾರದ ಬದಲಾವಣೆ -0.61% ಆಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು 1.78% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ (KRW) ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ (ILS) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ (KRW) ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ (ILS)
1 000 ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ 2.64 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್
5 000 ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ 13.20 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್
10 000 ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ 26.40 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್
25 000 ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ 66 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್
50 000 ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ 132 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್
100 000 ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ 264.01 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್
250 000 ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ 660.02 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್
500 000 ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ 1 320.05 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್

10 ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಗೆ ನೀವು 0.026401 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . ನೀವು 0.066002 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 25 ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್. ನೀವು 50 ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 0.13 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್. ನೀವು 100 ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 0.26 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್. 250 ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಗೆ ನೀವು 0.66 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . ಇಂದು 500 KRW = 1.32 ILS.

   ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಇಂದು 26 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
26.05.2022 0.002467 -0.000181 ↓
25.05.2022 0.002648 4.5 * 10-5
24.05.2022 0.002603 0.000106 ↑
23.05.2022 0.002497 -2.02 * 10-5
22.05.2022 0.002517 -0.00013 ↓

26 ಮೇ 2022, 1 ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 0.002467 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ನಲ್ಲಿ 25 ಮೇ 2022 ಗೆ 0.002648 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ನಲ್ಲಿ 24 ಮೇ 2022 ಗೆ 0.002603 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ 23 ಮೇ 2022 - 0.002497 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್. ಕನಿಷ್ಠ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ನಿಂದ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ವಿನಿಮಯ ದರ 26.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು.

   ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₩. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ರಾಜ್ಯ: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ KRW. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ನಾಣ್ಯ: ಚಾನ್.

ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₪. ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ರಾಜ್ಯ: ಇಸ್ರೇಲ್, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್. ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ ILS. ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ನಾಣ್ಯ: ಅಗೋರಾ.