ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 22/05/2022 23:09

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ

ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ನಲ್ಲಿ ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
10 ಘಾನಾ ಸೆಡಿ = 3.73 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ

ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ಅನ್ನು ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ಅನ್ನು ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ. 1 ಘಾನಾ ಸೆಡಿ 0 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 1 ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗ 0.37 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ದರವು ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ

ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ಅನ್ನು 0.51 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ಅನ್ನು 0.57 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ಅನ್ನು 0.55 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. -4.46% ವಾರಕ್ಕೆ - ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ. ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು -7.43%. -34.33% ವರ್ಷಕ್ಕೆ - ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಘಾನಾ ಸೆಡಿ (GHS) ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ (GEL) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ

ಘಾನಾ ಸೆಡಿ (GHS) ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ (GEL)
10 ಘಾನಾ ಸೆಡಿ 3.73 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ
50 ಘಾನಾ ಸೆಡಿ 18.67 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ
100 ಘಾನಾ ಸೆಡಿ 37.34 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ
250 ಘಾನಾ ಸೆಡಿ 93.34 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ
500 ಘಾನಾ ಸೆಡಿ 186.68 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ
1 000 ಘಾನಾ ಸೆಡಿ 373.36 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ
2 500 ಘಾನಾ ಸೆಡಿ 933.41 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ
5 000 ಘಾನಾ ಸೆಡಿ 1 866.82 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ

ಇಂದು, 3.73 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಅನ್ನು 10 ಘಾನಾ ಸೆಡಿ. 9.33 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗಾಗಿ ನೀವು 25 ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. . 50 ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ಗಾಗಿ ನೀವು 18.67 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. . 100 ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ಗಾಗಿ ನೀವು 37.34 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. . ನೀವು 93.34 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 250 ಘಾನಾ ಸೆಡಿ. ನೀವು 186.68 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 500 ಘಾನಾ ಸೆಡಿ.

   ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಇಂದು 22 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
23.05.2022 0.373365 -0.000269 ↓
22.05.2022 0.373633 -
21.05.2022 0.373633 -0.001313 ↓
20.05.2022 0.374946 -0.006904 ↓
19.05.2022 0.381851 -0.002592 ↓

ಇಂದು 23 ಮೇ 2022, 1 ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 0.373365 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ. ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ನಲ್ಲಿ 22 ಮೇ 2022 ಗೆ 0.373633 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ. 21 ಮೇ 2022, 1 ಘಾನಾ ಸೆಡಿ = 0.373633 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ. ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ನಲ್ಲಿ 20 ಮೇ 2022 ಗೆ 0.374946 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ. ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ನಿಂದ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ದರ ನಲ್ಲಿ 23.05.2022.

   ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₵. ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ರಾಜ್ಯ: ಘಾನಾ. ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ GHS. ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ನಾಣ್ಯ: pesewa.

ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ლ. ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ರಾಜ್ಯ: ಜಾರ್ಜಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಒಸ್ಸೆಶಿಯ. ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ GEL. ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ನಾಣ್ಯ: Tetri.