ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 25/05/2022 11:48

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ

ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ಲಿ ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ = 54.45 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ

ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು. ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ. 1 ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ 54.45 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ನಿನ್ನೆ ರಿಂದ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ದರವು ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು 53.39 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು 59.51 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು 45.15 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ವಿನಿಮಯ ದರದ ಚಾರ್ಟ್ ಪುಟದಲ್ಲಿದೆ. ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಾರದ ಬದಲಾವಣೆ 2% ಆಗಿದೆ. -0.79% ತಿಂಗಳಿಗೆ - ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ (GIP) ಗೆ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ (MUR) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ

ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ (GIP) ಗೆ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ (MUR)
1 ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ 54.45 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ
5 ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ 272.27 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ
10 ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ 544.54 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ
25 ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ 1 361.34 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ
50 ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ 2 722.68 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ
100 ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ 5 445.37 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ
250 ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ 13 613.41 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ
500 ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ 27 226.83 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ

ಇಂದು, 10 ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು 544.54 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ. ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಇಂದು ನೀಡುತ್ತದೆ 1 361.34 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 25 ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್. ನೀವು 50 ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮಾರಿಷಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 2 722.68 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ. ಇಂದು 5 445.37 MUR = 100 GIP. 250 ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 13 613.41 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ. 27 226.83 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗಾಗಿ ನೀವು 500 ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. .

   ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದು 25 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
25.05.2022 54.453654 -0.05209 ↓
24.05.2022 54.505744 0.585228 ↑
23.05.2022 53.920517 0.095181 ↑
22.05.2022 53.825336 -
21.05.2022 53.825336 -0.11236 ↓

ಇಂದು 25 ಮೇ 2022, 1 ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 54.453654 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ. 24 ಮೇ 2022, 1 ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ = 54.505744 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ. 23 ಮೇ 2022, 1 ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ = 53.920517 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ. ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ GIP / MUR ವಿನಿಮಯ ದರ 24.05.2022. ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ನಿಂದ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ಲಿನ ವಿನಿಮಯ ದರ 22.05.2022.

   ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: £ (₤). ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ರಾಜ್ಯ: ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್. ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ GIP. ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ನಾಣ್ಯ: ಪೆನ್ನಿ.

ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₨. ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯ: ಮಾರಿಷಸ್. ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ MUR. ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.