ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 26/05/2022 13:36

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್

ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
10 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ = 3.53 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್

ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 1 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನ ಬೆಲೆ ಈಗ 0.35 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ದರವು ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು 0.35 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು 0.32 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು 0.29 0 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ, ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು 0.64% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು 4.1% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ (GNF) ಗೆ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ (MNT) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್

ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ (GNF) ಗೆ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ (MNT)
10 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 3.53 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್
50 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 17.67 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್
100 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 35.33 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್
250 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 88.33 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್
500 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 176.67 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್
1 000 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 353.34 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್
2 500 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 883.34 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್
5 000 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 1 766.68 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್

10 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 3.53 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. . 25 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 8.83 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್. 50 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ನೀವು 17.67 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . 100 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 35.33 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. . ಇಂದು, 88.33 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು 250 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್. ಇಂದು 500 GNF = 176.67 MNT.

   ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಇಂದು 26 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
26.05.2022 0.353336 0.001653 ↑
25.05.2022 0.351683 0.00093 ↑
24.05.2022 0.350753 4.52 * 10-5
23.05.2022 0.350708 -0.000257 ↓
22.05.2022 0.350964 -

ಇಂದು 500 GNF = 0.353336 MNT. 25 ಮೇ 2022, 1 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 0.351683 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್. ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ನಲ್ಲಿ 24 ಮೇ 2022 ಗೆ 0.350753 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್. ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ GNF / MNT ದರ 26.05.2022. ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ GNF / MNT ವಿನಿಮಯ ದರ 23.05.2022.

   ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Fr. ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ರಾಜ್ಯ: ಗಿನಿ. ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ GNF. ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಾಣ್ಯ: centime.

ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₮. ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ರಾಜ್ಯ: ಮಂಗೋಲಿಯಾ. ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ MNT. ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ನಾಣ್ಯ: ಮೊಂಗೋ.