ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 22/05/2022 23:22

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ

ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ಲಿ ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
100 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ = 2.27 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ

ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ. ಕರೆನ್ಸಿ ದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಈಗ 0.02275 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 0 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ನಿಂದ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ದರವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು 0.022087 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು 0.02113 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು 0.011449 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. 3% - ವಾರಕ್ಕೆ ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. 7.67% - ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ (GNF) ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ (PKR) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ

ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ (GNF) ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ (PKR)
100 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 2.27 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ
500 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 11.37 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ
1 000 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 22.75 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ
2 500 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 56.87 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ
5 000 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 113.75 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ
10 000 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 227.50 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ
25 000 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 568.75 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ
50 000 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 1 137.50 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಇಂದು ನೀಡುತ್ತದೆ 0.23 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 10 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್. 0.57 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ನೀವು 25 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . 1.14 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ಗಾಗಿ ನೀವು 50 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. . 100 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 2.27 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಈಗ ನೀಡುತ್ತದೆ 5.69 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 250 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್. 500 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 11.37 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.

   ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದು 22 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
23.05.2022 0.02275 7.34 * 10-5
22.05.2022 0.022677 -
21.05.2022 0.022677 -4.34 * 10-5
20.05.2022 0.02272 0.000288 ↑
19.05.2022 0.022432 0.000236 ↑

ಇಂದು 23 ಮೇ 2022, 1 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ = 0.02275 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ. 22 ಮೇ 2022, 1 ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ = 0.022677 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ. ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ 21 ಮೇ 2022 - 0.022677 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ 23.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ಲಿನ ವಿನಿಮಯ ದರ 19.05.2022.

   ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Fr. ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ರಾಜ್ಯ: ಗಿನಿ. ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ GNF. ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಾಣ್ಯ: centime.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₨. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ PKR. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ: ಪಿಚ್.