ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 06/07/2022 02:50

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್

ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
10 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ = 2.58 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್

ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಅನ್ನು ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ. ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಅನ್ನು ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. 1 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ 0 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 1 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗ 0.26 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ದರವು ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಅನ್ನು 0.26 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಅನ್ನು 0.26 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಅನ್ನು 0.26 0 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. -0.04% - ವಾರಕ್ಕೆ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು -0.5%. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು -0.19% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ (GTQ) ಗೆ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ (BBD) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್

ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ (GTQ) ಗೆ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ (BBD)
10 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ 2.58 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್
50 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ 12.90 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್
100 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ 25.80 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್
250 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ 64.50 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್
500 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ 129.01 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್
1 000 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ 258.02 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್
2 500 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ 645.04 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್
5 000 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ 1 290.08 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್

ಇಂದು, 10 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಅನ್ನು 2.58 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್. ನೀವು 25 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 6.45 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್. 50 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ನೀವು 12.90 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . 100 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 25.80 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. . ನೀವು 64.50 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 250 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್. ನೀವು 500 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 129.01 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್.

   ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಇಂದು 06 ಜುಲೈ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
06.07.2022 0.258016 0.000475 ↑
05.07.2022 0.257541 -4.48 * 10-5
04.07.2022 0.257586 -0.000464 ↓
03.07.2022 0.25805 -
02.07.2022 0.25805 1.6 * 10-5

ಇಂದು 500 GTQ = 0.258016 BBD. ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಜುಲೈ 2022 ಗೆ 0.257541 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್. 4 ಜುಲೈ 2022, 1 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 0.257586 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್. ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ GTQ / BBD ವಿನಿಮಯ ದರ 03.07.2022. ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ GTQ / BBD ದರ 05.07.2022.

   ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Q. ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ರಾಜ್ಯ: ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ. ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ GTQ. ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ನಾಣ್ಯ: ನೂರನೆ ಒಂದು ಭಾಗ.

ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: $. ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ರಾಜ್ಯ: ಬಾರ್ಬಡೋಸ್. ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ BBD. ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.