ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 19/05/2022 17:45

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ = 303.09 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಅನ್ನು ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ. ಮುಕ್ತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ವಿನಿಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಎಲ್ಲಾ ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 1 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಈಗ 303.09 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ 0 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ನಿನ್ನೆ ರಿಂದ ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಏರುತ್ತದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಅನ್ನು 303.21 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಅನ್ನು 297.61 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಅನ್ನು 300.26 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿನಿಮಯ ದರದ ಚಾರ್ಟ್ ಪುಟದಲ್ಲಿದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ, ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು -0.04% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು -0.03%.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ (GTQ) ಗೆ ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ (TZS) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ (GTQ) ಗೆ ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ (TZS)
1 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ 303.09 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
5 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ 1 515.46 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
10 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ 3 030.93 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
25 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ 7 577.32 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
50 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ 15 154.63 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
100 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ 30 309.27 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
250 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ 75 773.17 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
500 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ 151 546.34 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ನೀವು 3 030.93 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಟಾಂಜಾನಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 10 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್. 7 577.32 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ನೀವು 25 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಈಗ ನೀಡುತ್ತದೆ 15 154.63 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 50 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್. 100 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 30 309.27 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. ನೀವು 75 773.17 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಟಾಂಜಾನಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 250 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್. 500 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 151 546.34 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. .

   ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂದು 19 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
19.05.2022 303.092679 -0.461066 ↓
18.05.2022 303.553745 0.400851 ↑
17.05.2022 303.152894 0.014524 ↑
16.05.2022 303.13837 -0.208505 ↓
15.05.2022 303.346875 -

19 ಮೇ 2022, 1 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 303.092679 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 18 ಮೇ 2022 ಗೆ 303.553745 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 17 ಮೇ 2022 - 303.152894 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. 16 ಮೇ 2022, 1 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 303.13837 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ GTQ / TZS ವಿನಿಮಯ ದರ 19.05.2022.

   ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಮತ್ತು ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Q. ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ರಾಜ್ಯ: ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ. ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ GTQ. ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ನಾಣ್ಯ: ನೂರನೆ ಒಂದು ಭಾಗ.

ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Sh. ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯ: ಟಾಂಜಾನಿಯಾ. ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ TZS. ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.