ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 27/05/2022 10:55

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್

ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ = 3.29 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್

ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಅನ್ನು ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ 0 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಿಂದ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 1 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗ 3.29 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್

ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಅನ್ನು 3.40 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಅನ್ನು 3.47 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಅನ್ನು 3.47 0 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. 0.18% ವಾರಕ್ಕೆ - ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ. -0.81% - ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು -4.97%.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ (GMD) ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ (DJF) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್

ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ (GMD) ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ (DJF)
1 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ 3.29 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್
5 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ 16.47 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್
10 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ 32.93 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್
25 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ 82.33 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್
50 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ 164.65 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್
100 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ 329.30 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್
250 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ 823.26 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್
500 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ 1 646.52 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್

ಇಂದು, 10 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಅನ್ನು 32.93 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್. ಇಂದು 25 GMD = 82.33 DJF. 50 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 164.65 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್. ನೀವು 329.30 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಜಿಬೂಟಿ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 100 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ. ಇಂದು, 823.26 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು 250 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ. ನೀವು 1 646.52 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಜಿಬೂಟಿ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 500 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ.

   ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಇಂದು 27 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
27.05.2022 3.29304 0.008241 ↑
26.05.2022 3.284799 -0.010775 ↓
25.05.2022 3.295575 0.009108 ↑
24.05.2022 3.286467 -0.003167 ↓
23.05.2022 3.289633 0.002468 ↑

ಇಂದು 27 ಮೇ 2022, 1 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ = 3.29304 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್. 26 ಮೇ 2022, 1 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 3.284799 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್. 25 ಮೇ 2022, 1 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ = 3.295575 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ GMD / DJF ವಿನಿಮಯ ದರ 25.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ GMD / DJF ವಿನಿಮಯ ದರ 26.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು.

   ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: D. ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ರಾಜ್ಯ: ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ. ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ GMD. ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ನಾಣ್ಯ: butut.

ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Fr. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ರಾಜ್ಯ: ಜಿಬೂಟಿ. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ DJF. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಾಣ್ಯ: centime.