ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 21/05/2022 07:30

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ

ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ = 2.29 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ

ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಅನ್ನು ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ವಿನಿಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ವಿನಿಮಯ ದರದ ಮಾಹಿತಿಯು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. 1 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಈಗ 2.29 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. 1 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ 0 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಅನ್ನು 2.27 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಅನ್ನು 2.25 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಅನ್ನು 2.24 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ, ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು -0.4% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 0.83% ವರ್ಷಕ್ಕೆ - ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ (GMD) ಗೆ ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ (NPR) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ

ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ (GMD) ಗೆ ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ (NPR)
1 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ 2.29 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ
5 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ 11.47 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ
10 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ 22.94 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ
25 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ 57.34 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ
50 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ 114.68 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ
100 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ 229.35 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ
250 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ 573.38 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ
500 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ 1 146.75 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ

ಇಂದು 10 GMD = 22.94 NPR. ನೀವು 25 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೇಪಾಳ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 57.34 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ. 50 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 114.68 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು 229.35 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೇಪಾಳ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 100 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ. ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಇಂದು ನೀಡುತ್ತದೆ 573.38 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 250 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ. ನೀವು 1 146.75 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೇಪಾಳ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 500 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ.

   ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದು 21 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
21.05.2022 2.293502 -0.002398 ↓
20.05.2022 2.2959 0.005572 ↑
19.05.2022 2.290328 0.001689 ↑
18.05.2022 2.288639 -0.025667 ↓
17.05.2022 2.314306 0.014989 ↑

ಇಂದು 500 GMD = 2.293502 NPR. 20 ಮೇ 2022, 1 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ = 2.2959 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ. ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ 19 ಮೇ 2022 - 2.290328 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ. ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ GMD / NPR ದರ 17.05.2022. ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ 17 ಮೇ 2022 - 2.314306 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ.

   ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: D. ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ರಾಜ್ಯ: ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ. ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ GMD. ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ನಾಣ್ಯ: butut.

ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₨. ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯ: ನೇಪಾಳ. ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ NPR. ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ: ಪಿಚ್.