ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 27/05/2022 02:13

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ

ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
10 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ = 2.52 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ

ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಅನ್ನು ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು. ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ. 1 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ 0 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 1 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗ 0.25 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ದರವು ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಅನ್ನು 0.24 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಅನ್ನು 0.29 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಅನ್ನು 0.29 0 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 5.59% ವಾರಕ್ಕೆ - ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು -12.27% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ (GMD) ಗೆ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ (SCR) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ

ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ (GMD) ಗೆ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ (SCR)
10 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ 2.52 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ
50 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ 12.58 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ
100 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ 25.15 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ
250 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ 62.88 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ
500 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ 125.76 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ
1 000 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ 251.53 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ
2 500 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ 628.81 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ
5 000 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ 1 257.63 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ

2.52 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗಾಗಿ ನೀವು 10 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . ಇಂದು, 6.29 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 25 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ. ನೀವು 12.58 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 50 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ. 100 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 25.15 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು, 62.88 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 250 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ. 500 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗಾಗಿ ನೀವು 125.76 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. .

   ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದು 27 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
27.05.2022 0.251525 0.009788 ↑
26.05.2022 0.241737 -0.00108 ↓
25.05.2022 0.242817 0.000585 ↑
24.05.2022 0.242232 0.003165 ↑
23.05.2022 0.239068 0.000861 ↑

ಇಂದು 27 ಮೇ 2022, 1 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ = 0.251525 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ. 26 ಮೇ 2022, 1 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 0.241737 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ. 25 ಮೇ 2022, 1 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ = 0.242817 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ. ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ನಿಂದ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ದರ ನಲ್ಲಿ 27.05.2022. ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ನಿಂದ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ಲಿನ ವಿನಿಮಯ ದರ 23.05.2022.

   ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: D. ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ರಾಜ್ಯ: ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ. ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ GMD. ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ನಾಣ್ಯ: butut.

ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₨. ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯ: ಸೇಶೆಲ್ಸ್. ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ SCR. ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.