ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 27/05/2022 18:51

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ

ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ನಲ್ಲಿ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
10 000 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ = 5.69 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ

ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 1 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ 0.000569 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಆಗಿದೆ. 1 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ 0 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. 1 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ನೀವು ಈಗ 0.000569 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಅನ್ನು 0 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಅನ್ನು 0 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಅನ್ನು 1.25 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. 0% - ವಾರಕ್ಕೆ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. 0% ತಿಂಗಳಿಗೆ - ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ (HUF) ಗೆ ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ (MRO) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ

ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ (HUF) ಗೆ ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ (MRO)
10 000 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ 5.69 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ
50 000 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ 28.44 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ
100 000 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ 56.89 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ
250 000 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ 142.22 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ
500 000 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ 284.44 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ
1 000 000 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ 568.87 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ
2 500 000 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ 1 422.19 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ
5 000 000 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ 2 844.37 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ

ಇಂದು, 10 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಅನ್ನು 0.005689 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ. 25 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 0.014222 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. . 0.028444 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಗಾಗಿ ನೀವು 50 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಇಂದು ನೀಡುತ್ತದೆ 0.056887 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 100 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್. ಇಂದು, 250 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಅನ್ನು 0.14 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ. 500 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 0.28 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ.

   ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ವಿನಿಮಯ ದರ
   ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Ft. ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ರಾಜ್ಯ: ಹಂಗೇರಿ. ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ HUF. ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ನಾಣ್ಯ: ಫಿಲ್ಲರ್.

ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: UM. ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ರಾಜ್ಯ: ಮಾರಿಟಾನಿಯ. ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ MRO. ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ನಾಣ್ಯ: khoum.