ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 19/05/2022 18:49

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್

ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
10 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ = 1.26 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್

ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ 0 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ನಿಂದ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ನಿನ್ನೆ ರಿಂದ ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಏರುತ್ತದೆ. 1 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ನೀವು ಈಗ 0.13 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್

ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 0.12 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 0.11 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 0.10 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. -2.29% ತಿಂಗಳಿಗೆ - ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ. 9.73% ವರ್ಷಕ್ಕೆ - ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ (IDR) ಗೆ ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ (MMK) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್

ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ (IDR) ಗೆ ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ (MMK)
10 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ 1.26 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್
50 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ 6.29 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್
100 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ 12.59 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್
250 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ 31.47 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್
500 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ 62.94 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್
1 000 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ 125.87 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್
2 500 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ 314.69 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್
5 000 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ 629.37 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್

10 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 1.26 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್. ನೀವು 25 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 3.15 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್. 6.29 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 50 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. . ಇಂದು, 100 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 12.59 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್. ಇಂದು, 250 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 31.47 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್. ನೀವು 62.94 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 500 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ.

   ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಇಂದು 19 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
19.05.2022 0.125875 -0.000426 ↓
18.05.2022 0.126301 -0.000307 ↓
17.05.2022 0.126607 0.000475 ↑
16.05.2022 0.126133 1.34 * 10-6
15.05.2022 0.126131 -

ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ 19 ಮೇ 2022 - 0.125875 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್. 18 ಮೇ 2022, 1 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 0.126301 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್. 17 ಮೇ 2022, 1 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ = 0.126607 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ IDR / MMK ವಿನಿಮಯ ದರ 17.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು. 15 ಮೇ 2022, 1 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ = 0.126131 ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್.

   ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Rp. ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯ: ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ. ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ IDR. ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ: ಸೇನ್.

ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: K. ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ರಾಜ್ಯ: ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್. ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ MMK. ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ನಾಣ್ಯ: pya.