ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 27/05/2022 03:21

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ

ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ಲಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ = 6.95 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ

ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು. ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ. 1 ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ 6.95 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. 1 ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ 0 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ನಿಂದ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 1 ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ನ ಬೆಲೆ ಈಗ 6.95 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ಅನ್ನು 6.90 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ಅನ್ನು 4.54 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ಅನ್ನು 6.64 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು 4.47% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು 53.07%.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ (ETB) ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ (LKR) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ

ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ (ETB) ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ (LKR)
1 ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ 6.95 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ
5 ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ 34.77 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ
10 ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ 69.54 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ
25 ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ 173.86 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ
50 ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ 347.72 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ
100 ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ 695.44 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ
250 ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ 1 738.61 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ
500 ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ 3 477.22 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ

ಇಂದು, 10 ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ಅನ್ನು 69.54 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ. ಇಂದು 25 ETB = 173.86 LKR. ನೀವು 347.72 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 50 ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್. ನೀವು 100 ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 695.44 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ. ನೀವು 250 ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 1 738.61 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ. 500 ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ಗಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 3 477.22 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ.

   ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದು 27 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
27.05.2022 6.95444 -0.00623 ↓
26.05.2022 6.96067 0.026834 ↑
25.05.2022 6.933836 -0.000393 ↓
24.05.2022 6.934229 0.095922 ↑
23.05.2022 6.838307 -0.059388 ↓

ಇಂದು 27 ಮೇ 2022, 1 ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 6.95444 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ. 26 ಮೇ 2022, 1 ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 6.96067 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ. 25 ಮೇ 2022, 1 ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 6.933836 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ. ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ಲಿ 24 ಮೇ 2022 ಗೆ 6.934229 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ. 23 ಮೇ 2022, 1 ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ = 6.838307 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ.

   ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ರಾಜ್ಯ: ಇಥಿಯೋಪಿಯ. ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ ETB. ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Rs. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ LKR. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.