ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 22/05/2022 23:12

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್

ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ = 2.91 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್

ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ವಿನಿಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಇದು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. 1 ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ 0 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 1 ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗ 2.91 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ದರವು ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 2.77 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 0.34 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 2.77 0 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 0.52% ತಿಂಗಳಿಗೆ - ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು 5.06% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ (JMD) ಗೆ ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ (SDG) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್

ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ (JMD) ಗೆ ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ (SDG)
1 ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ 2.91 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್
5 ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ 14.53 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್
10 ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ 29.06 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್
25 ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ 72.65 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್
50 ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ 145.30 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್
100 ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ 290.60 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್
250 ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ 726.49 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್
500 ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ 1 452.98 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್

ನೀವು 29.06 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸುಡಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 10 ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್. ನೀವು 72.65 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸುಡಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 25 ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್. 50 ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 145.30 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . 100 ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 290.60 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು, 726.49 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು 250 ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್. ನೀವು 500 ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸುಡಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 1 452.98 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್.

   ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಇಂದು 22 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
23.05.2022 2.905962 0.000783 ↑
22.05.2022 2.905179 -0.032876 ↓
21.05.2022 2.938055 0.005238 ↑
20.05.2022 2.932817 -0.003346 ↓
19.05.2022 2.936163 -0.004913 ↓

ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ 23 ಮೇ 2022 ಗೆ 2.905962 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್. ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ 22 ಮೇ 2022 ಗೆ 2.905179 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್. 21 ಮೇ 2022, 1 ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ = 2.938055 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ JMD / SDG ವಿನಿಮಯ ದರ 21.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ JMD / SDG ದರ 22.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು.

   ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: $. ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ರಾಜ್ಯ: ಜಮೈಕಾ. ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ JMD. ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.

ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: £ (₤). ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ರಾಜ್ಯ: ಸುಡಾನ್. ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ SDG. ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ನಾಣ್ಯ: piastre.