ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 20/05/2022 22:07

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್

ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 000 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ = 3.98 ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್

ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಕ್ತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ವಿನಿಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ವಿನಿಮಯ ದರದ ಮಾಹಿತಿಯು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. 1 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಈಗ 0.003983 ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಿನ್ನೆ ರಿಂದ ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಏರುತ್ತದೆ. 1 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನ ಬೆಲೆ ಈಗ 0.003983 ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು 0.003972 ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು 0.003962 ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು 0.003982 0 ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. 0.21% - ತಿಂಗಳಿಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. 0.04% - ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ (DJF) ಗೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ (JOD) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್

ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ (DJF) ಗೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ (JOD)
1 000 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 3.98 ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್
5 000 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 19.92 ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್
10 000 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 39.83 ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್
25 000 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 99.58 ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್
50 000 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 199.16 ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್
100 000 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 398.31 ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್
250 000 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 995.79 ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್
500 000 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 1 991.57 ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್

ಇಂದು 0.039831 JOD = 10 DJF. ಇಂದು, 0.099579 ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು 25 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್. ಇಂದು, 0.20 ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು 50 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್. 100 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 0.40 ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . ಇಂದು, 1 ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು 250 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್. ಇಂದು, 1.99 ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು 500 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್.

   ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ಇಂದು 20 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
21.05.2022 0.003983 2.55 * 10-6
20.05.2022 0.003981 -1.65 * 10-6
19.05.2022 0.003982 -4.3 * 10-6
18.05.2022 0.003987 -3.88 * 10-6
17.05.2022 0.00399 -5.19 * 10-7

21 ಮೇ 2022, 1 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ = 0.003983 ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್. 20 ಮೇ 2022, 1 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ = 0.003981 ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ 19 ಮೇ 2022 ಗೆ 0.003982 ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಿಂದ ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ದರ 17.05.2022. ಕನಿಷ್ಠ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಿಂದ ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ವಿನಿಮಯ ದರ 20.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು.

   ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Fr. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ರಾಜ್ಯ: ಜಿಬೂಟಿ. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ DJF. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಾಣ್ಯ: centime.

ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: د.ا. ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ರಾಜ್ಯ: ಜೋರ್ಡಾನ್. ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ JOD. ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ನಾಣ್ಯ: piastre.