ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 28/05/2022 09:28

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್

ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
100 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ = 1.91 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್

ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು. ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ. 1 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ 0 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 1 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ನ ಬೆಲೆ ಈಗ 0.019115 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ದರವು ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಅನ್ನು 0.017885 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಅನ್ನು 0.017476 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಅನ್ನು 0.017346 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 6.88% - ವಾರಕ್ಕೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. 2.92% - ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ (KZT) ಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ (SBD) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್

ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ (KZT) ಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ (SBD)
100 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ 1.91 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್
500 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ 9.56 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್
1 000 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ 19.11 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್
2 500 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ 47.79 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್
5 000 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ 95.57 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್
10 000 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ 191.15 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್
25 000 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ 477.87 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್
50 000 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ 955.74 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್

ಇಂದು 0.19 SBD = 10 KZT. ಇಂದು, 25 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಅನ್ನು 0.48 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್. 0.96 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ನೀವು 50 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . ಇಂದು, ನೀವು 100 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಅನ್ನು 1.91 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್. 250 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 4.78 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್. ಇಂದು, 9.56 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 500 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ.

   ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಇಂದು 28 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
28.05.2022 0.019302 0.001267 ↑
27.05.2022 0.018035 -0.000142 ↓
26.05.2022 0.018177 -0.000892 ↓
25.05.2022 0.019069 0.000244 ↑
24.05.2022 0.018825 0.001084 ↑

ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ 28 ಮೇ 2022 - 0.019302 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್. ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ನಲ್ಲಿ 27 ಮೇ 2022 ಗೆ 0.018035 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್. ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ 26 ಮೇ 2022 - 0.018177 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್. 25 ಮೇ 2022, 1 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು 0.019069 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ KZT / SBD ದರ 27.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು.

   ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಮತ್ತು ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: 〒. ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯ: ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ KZT. ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ನಾಣ್ಯ: tiyn.

ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: $. ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ರಾಜ್ಯ: ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು. ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ SBD. ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.