ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 28/05/2022 08:54

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ಲಿ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ = 17 460.32 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ. 1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಈಗ 17 460.32 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. 1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 0 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ನಿಂದ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಏರಿತು.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 17 591.72 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 17 243.84 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 15 899.97 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. -0.75% ವಾರಕ್ಕೆ - ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ. 0.83% - ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. 2.05% - ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ (KYD) ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ (IDR) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ (KYD) ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ (IDR)
1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 17 460.32 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ
5 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 87 301.60 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ
10 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 174 603.19 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ
25 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 436 507.98 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ
50 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 873 015.97 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ
100 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 1 746 031.94 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ
250 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 4 365 079.84 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ
500 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 8 730 159.68 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ

10 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 174 603.19 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. . ಇಂದು, 25 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 436 507.98 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ. ಇಂದು, 50 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 873 015.97 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ. 100 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 1 746 031.94 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. 250 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ನೀವು 4 365 079.84 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . ಇಂದು, 8 730 159.68 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 500 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್.

   ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದು 28 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
28.05.2022 17 460.319 -32.787138 ↓
27.05.2022 17 493.107 -54.757718 ↓
26.05.2022 17 547.864 -23.77792 ↓
25.05.2022 17 571.642 -10.095365 ↓
24.05.2022 17 581.738 18.091389 ↑

28 ಮೇ 2022, 1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ = 17 460.319 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ. 27 ಮೇ 2022, 1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 17 493.107 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ಲಿ 26 ಮೇ 2022 ಗೆ 17 547.864 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ನಿಂದ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ದರ ನಲ್ಲಿ 24.05.2022. 24 ಮೇ 2022, 1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ = 17 581.738 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ.

   ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: $. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ರಾಜ್ಯ: ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ KYD. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.

ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Rp. ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯ: ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ. ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ IDR. ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ: ಸೇನ್.