ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 19/05/2022 18:34

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ = 1 751.64 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್

ಸರಾಸರಿ ವಿನಿಮಯ ದರ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ಗಳಿಂದ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ನಿಂದ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ದರಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿನಿಮಯ ದರದ ಮಾಹಿತಿಯು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. 1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಈಗ 1 751.64 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಆಗಿದೆ. 1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 0 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ನಿಂದ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಏರುತ್ತಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 1 751.38 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 1 751.22 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 1 750.89 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ವಾರದ ಬದಲಾವಣೆ -0.56% ಆಗಿದೆ. 0.01% - ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು 0.04% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ (KYD) ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ (IQD) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ (KYD) ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ (IQD)
1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 1 751.64 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್
5 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 8 758.21 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್
10 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 17 516.41 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್
25 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 43 791.03 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್
50 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 87 582.06 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್
100 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 175 164.12 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್
250 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 437 910.30 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್
500 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 875 820.60 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್

ನೀವು 17 516.41 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇರಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 10 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್. ನೀವು 43 791.03 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇರಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 25 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್. ಇಂದು, 50 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 87 582.06 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್. ನೀವು 100 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇರಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 175 164.12 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್. ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಈಗ ನೀಡುತ್ತದೆ 437 910.30 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 250 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್. ಇಂದು, 500 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 875 820.60 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್.

   ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಇಂದು 19 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
19.05.2022 1 751.641 -0.585107 ↓
18.05.2022 1 752.226 0.830417 ↑
17.05.2022 1 751.396 0.03028 ↑
16.05.2022 1 751.366 -1.832175 ↓
15.05.2022 1 753.198 -

ಇಂದು 19 ಮೇ 2022, 1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ = 1 751.641 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ 18 ಮೇ 2022 ಗೆ 1 752.226 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ 17 ಮೇ 2022 - 1 751.396 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ 16 ಮೇ 2022 - 1 751.366 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ KYD / IQD ವಿನಿಮಯ ದರ 16.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು.

   ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: $. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ರಾಜ್ಯ: ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ KYD. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.

ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ع.د. ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ರಾಜ್ಯ: ಇರಾಕ್. ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ IQD. ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ನಾಣ್ಯ: ಚಿಕ್ಕವ.