ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 24/05/2022 18:38

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ನಲ್ಲಿ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ = 4 847.77 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿನಿಮಯ ದರದ ಮಾಹಿತಿಯು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. 1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಈಗ 4 847.77 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಆಗಿದೆ. 1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 0 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ದರವು ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 4 833.77 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 4 783.16 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 4 502.39 0 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ವಾರದ ಬದಲಾವಣೆ 0.29% ಆಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು -0.07% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 7.67% - ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ (KYD) ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ (MGA) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ (KYD) ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ (MGA)
1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 4 847.77 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ
5 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 24 238.83 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ
10 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 48 477.66 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ
25 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 121 194.14 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ
50 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 242 388.29 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ
100 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 484 776.57 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ
250 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 1 211 941.43 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ
500 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 2 423 882.86 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ

ನೀವು 10 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 48 477.66 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ. 25 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 121 194.14 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು 50 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 242 388.29 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ. 484 776.57 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗಾಗಿ ನೀವು 100 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. . ಇಂದು, 250 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 1 211 941.43 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ. ಇಂದು, 500 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 2 423 882.86 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ.

   ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಇಂದು 24 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
24.05.2022 4 847.766 -2.7005 ↓
23.05.2022 4 850.466 60.608494 ↑
22.05.2022 4 789.858 -
21.05.2022 4 789.858 -63.453149 ↓
20.05.2022 4 853.311 -0.295007 ↓

24 ಮೇ 2022, 1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 4 847.766 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ನಲ್ಲಿ 23 ಮೇ 2022 ಗೆ 4 850.466 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ನಲ್ಲಿ 22 ಮೇ 2022 ಗೆ 4 789.858 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ. ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ KYD / MGA ವಿನಿಮಯ ದರ 20.05.2022. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ನಿಂದ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ನಲ್ಲಿನ ವಿನಿಮಯ ದರ 22.05.2022.

   ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: $. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ರಾಜ್ಯ: ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ KYD. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.

ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ರಾಜ್ಯ: ಮಡಗಾಸ್ಕರ್. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ MGA. ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ನಾಣ್ಯ: iraimbilanja.