ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 28/05/2022 10:18

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್

ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
10 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ = 1.72 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್

ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ 0.17 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಆಗಿದೆ. 1 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ 0 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ದರವು ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಅನ್ನು 0.17 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಅನ್ನು 0.20 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಅನ್ನು 0.17 0 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. 4.22% - ವಾರಕ್ಕೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. 2.63% - ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ (COP) ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ (CRC) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್

ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ (COP) ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ (CRC)
10 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ 1.72 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್
50 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ 8.62 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್
100 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ 17.23 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್
250 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ 43.08 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್
500 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ 86.15 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್
1 000 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ 172.30 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್
2 500 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ 430.75 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್
5 000 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ 861.51 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್

10 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗಾಗಿ ನೀವು 1.72 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . ಇಂದು, 4.31 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು 25 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ. 8.62 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ನೀವು 50 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . 100 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 17.23 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್. ಇಂದು 43.08 CRC = 250 COP. ನೀವು 86.15 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೋಸ್ಟ ರಿಕಾ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 500 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ.

   ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಇಂದು 28 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
28.05.2022 0.172302 0.000585 ↑
27.05.2022 0.171716 0.002682 ↑
26.05.2022 0.169035 0.000128 ↑
25.05.2022 0.168906 -5.11 * 10-5
24.05.2022 0.168957 0.003324 ↑

ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 28 ಮೇ 2022 - 0.172302 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್. 27 ಮೇ 2022, 1 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ = 0.171716 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್. ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ನಲ್ಲಿ 26 ಮೇ 2022 ಗೆ 0.169035 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್. ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ನಲ್ಲಿ 25 ಮೇ 2022 ಗೆ 0.168906 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್. ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ನಿಂದ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ದರ ನಲ್ಲಿ 25.05.2022.

   ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: $. ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ರಾಜ್ಯ: ಕೊಲಂಬಿಯಾ. ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ COP. ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ನಾಣ್ಯ: ನೂರನೆ ಒಂದು ಭಾಗ.

ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₡. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ರಾಜ್ಯ: ಕೋಸ್ಟ ರಿಕಾ. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ CRC. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ನಾಣ್ಯ: centimo.