ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 28/05/2022 18:37

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಲಾವೊ ಕಿಪ್

ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ = 19.39 ಲಾವೊ ಕಿಪ್

ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಗೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 1 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 19.39 ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಆಗಿದೆ. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ದರ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಏರುತ್ತದೆ. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ದರವು ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಲಾವೊ ಕಿಪ್

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು 18.20 ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು 17.86 ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು 16.95 ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವಾರದಲ್ಲಿ, ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು -1.86% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು 27.04% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ (CRC) ಗೆ ಲಾವೊ ಕಿಪ್ (LAK) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಲಾವೊ ಕಿಪ್

ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ (CRC) ಗೆ ಲಾವೊ ಕಿಪ್ (LAK)
1 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 19.39 ಲಾವೊ ಕಿಪ್
5 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 96.96 ಲಾವೊ ಕಿಪ್
10 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 193.93 ಲಾವೊ ಕಿಪ್
25 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 484.82 ಲಾವೊ ಕಿಪ್
50 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 969.65 ಲಾವೊ ಕಿಪ್
100 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 1 939.30 ಲಾವೊ ಕಿಪ್
250 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 4 848.25 ಲಾವೊ ಕಿಪ್
500 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 9 696.49 ಲಾವೊ ಕಿಪ್

ನೀವು 10 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಲಾವೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 193.93 ಲಾವೊ ಕಿಪ್. ಇಂದು, 484.82 ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಅನ್ನು 25 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್. 50 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ನೀವು 969.65 ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . 100 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 1 939.30 ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು, 4 848.25 ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಅನ್ನು 250 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್. 500 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ನೀವು 9 696.49 ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. .

   ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಇಂದು 28 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
28.05.2022 19.392988 -0.212411 ↓
27.05.2022 19.605399 -0.11815 ↓
26.05.2022 19.723549 0.01438 ↑
25.05.2022 19.709169 -0.066922 ↓
24.05.2022 19.776091 0.025497 ↑

ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಲಾವೊ ಕಿಪ್ 28 ಮೇ 2022 - 19.392988 ಲಾವೊ ಕಿಪ್. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಲಾವೊ ಕಿಪ್ 27 ಮೇ 2022 - 19.605399 ಲಾವೊ ಕಿಪ್. 26 ಮೇ 2022, 1 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ = 19.723549 ಲಾವೊ ಕಿಪ್. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ CRC / LAK ವಿನಿಮಯ ದರ 24.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು. ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ CRC / LAK ದರ 28.05.2022.

   ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಮತ್ತು ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₡. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ರಾಜ್ಯ: ಕೋಸ್ಟ ರಿಕಾ. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ CRC. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ನಾಣ್ಯ: centimo.

ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₭. ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ರಾಜ್ಯ: ಲಾವೋಸ್. ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ LAK. ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ನಾಣ್ಯ: ನಲ್ಲಿ.