ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 26/05/2022 13:16

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ

ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ನಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
100 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ = 2.96 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ

ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಕ್ತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ವಿನಿಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ವಿನಿಮಯ ದರದ ಮಾಹಿತಿಯು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. 1 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಈಗ 0.029612 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಆಗಿದೆ. 1 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 0 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ನಿಂದ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು 0.032263 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು 0.032068 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು 0.031699 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. -0.6% ವಾರಕ್ಕೆ - ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು -3.83% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ (CRC) ಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ (MXN) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ

ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ (CRC) ಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ (MXN)
100 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 2.96 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ
500 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 14.81 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ
1 000 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 29.61 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ
2 500 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 74.03 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ
5 000 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 148.06 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ
10 000 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 296.12 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ
25 000 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 740.29 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ
50 000 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 1 480.58 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ

0.30 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಗಾಗಿ ನೀವು 10 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. . 25 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 0.74 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . 50 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ನೀವು 1.48 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . 100 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು, 2.96 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 7.40 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಗಾಗಿ ನೀವು 250 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಇಂದು ನೀಡುತ್ತದೆ 14.81 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 500 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್.

   ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಇಂದು 26 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
26.05.2022 0.029612 6.93 * 10-5
25.05.2022 0.029542 -0.000122 ↓
24.05.2022 0.029664 9.84 * 10-5
23.05.2022 0.029566 1.88 * 10-5
22.05.2022 0.029547 -

ಇಂದು 26 ಮೇ 2022, 1 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ = 0.029612 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ನಲ್ಲಿ 25 ಮೇ 2022 ಗೆ 0.029542 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ 24 ಮೇ 2022 - 0.029664 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ. ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ CRC / MXN ವಿನಿಮಯ ದರ 24.05.2022. ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ CRC / MXN ದರ 25.05.2022.

   ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₡. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ರಾಜ್ಯ: ಕೋಸ್ಟ ರಿಕಾ. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ CRC. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ನಾಣ್ಯ: centimo.

ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: $. ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ರಾಜ್ಯ: ಮೆಕ್ಸಿಕೋ. ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ MXN. ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ನಾಣ್ಯ: ನೂರನೆ ಒಂದು ಭಾಗ.