ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 24/05/2022 16:50

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ

ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ ನಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
10 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ = 6.19 ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ

ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ ಗೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ. ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ. ಕರೆನ್ಸಿ ದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 0.62 ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ ಆಗಿದೆ. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ ಗೆ ಏರಿತು. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ದರವು ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು 0.63 ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು 0.65 ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು 0.62 ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು -1.97% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. -7.22% ವರ್ಷಕ್ಕೆ - ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ (CRC) ಗೆ ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ (NGN) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ

ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ (CRC) ಗೆ ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ (NGN)
10 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 6.19 ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ
50 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 30.97 ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ
100 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 61.94 ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ
250 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 154.84 ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ
500 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 309.68 ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ
1 000 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 619.37 ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ
2 500 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 1 548.42 ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ
5 000 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 3 096.84 ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ

ಇಂದು 10 CRC = 6.19 NGN. ಇಂದು, 25 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು 15.48 ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ. ಇಂದು 50 CRC = 30.97 NGN. ನೀವು 61.94 ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೈಜೀರಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 100 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್. 154.84 ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ ಗಾಗಿ ನೀವು 250 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. . ನೀವು 309.68 ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೈಜೀರಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 500 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್.

   ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ ಇಂದು 24 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
24.05.2022 0.619368 0.001109 ↑
23.05.2022 0.618259 0.000353 ↑
22.05.2022 0.617906 -
21.05.2022 0.617906 -0.002184 ↓
20.05.2022 0.62009 -0.000674 ↓

ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ ನಲ್ಲಿ 24 ಮೇ 2022 ಗೆ 0.619368 ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ. 23 ಮೇ 2022, 1 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 0.618259 ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ. 22 ಮೇ 2022, 1 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ = 0.617906 ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ. ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ CRC / NGN ವಿನಿಮಯ ದರ 20.05.2022. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ನಿಂದ ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ ನಲ್ಲಿನ ವಿನಿಮಯ ದರ 22.05.2022.

   ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಮತ್ತು ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₡. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ರಾಜ್ಯ: ಕೋಸ್ಟ ರಿಕಾ. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ CRC. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ನಾಣ್ಯ: centimo.

ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₦. ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ ರಾಜ್ಯ: ನೈಜೀರಿಯಾ. ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ NGN. ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ ನಾಣ್ಯ: Kobo.