ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 06/07/2022 02:47

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ

ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ನಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
100 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ = 5.24 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ

ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ. 1 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಈಗ 0.052354 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಗೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. 1 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ನ ಬೆಲೆ ಈಗ 0.052354 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು 0.056247 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು 0.05755 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು 0.052949 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು -0.29% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. -6.92% - ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ (CRC) ಗೆ ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ (NIO) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ

ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ (CRC) ಗೆ ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ (NIO)
100 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 5.24 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ
500 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 26.18 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ
1 000 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 52.35 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ
2 500 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 130.89 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ
5 000 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 261.77 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ
10 000 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 523.54 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ
25 000 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 1 308.85 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ
50 000 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 2 617.70 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ

ಇಂದು, ನೀವು 10 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು 0.52 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ. 25 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 1.31 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. 50 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 2.62 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ. ಇಂದು, 100 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು 5.24 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ. ನೀವು 13.09 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಕರಾಗುವಾ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 250 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್. ಇಂದು, 500 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು 26.18 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ.

   ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಇಂದು 06 ಜುಲೈ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
06.07.2022 0.052354 0.000171 ↑
05.07.2022 0.052183 -0.000101 ↓
04.07.2022 0.052284 6.28 * 10-6
03.07.2022 0.052278 -
02.07.2022 0.052278 4.79 * 10-5

ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ನಲ್ಲಿ 6 ಜುಲೈ 2022 ಗೆ 0.052354 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ. 5 ಜುಲೈ 2022, 1 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 0.052183 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ನಲ್ಲಿ 4 ಜುಲೈ 2022 ಗೆ 0.052284 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ CRC / NIO ವಿನಿಮಯ ದರ 06.07.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು. 2 ಜುಲೈ 2022, 1 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 0.052278 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ.

   ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಮತ್ತು ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₡. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ರಾಜ್ಯ: ಕೋಸ್ಟ ರಿಕಾ. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ CRC. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ನಾಣ್ಯ: centimo.

ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: C$. ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ರಾಜ್ಯ: ನಿಕರಾಗುವಾ. ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ NIO. ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ನಾಣ್ಯ: ನೂರನೆ ಒಂದು ಭಾಗ.