ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 28/05/2022 10:31

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್

ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ = 1 490.46 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್

ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಕ್ತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ವಿನಿಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ವಿನಿಮಯ ದರದ ಮಾಹಿತಿಯು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. 1 ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಈಗ 1 490.46 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಇಂದು ವೆಚ್ಚ 1 490.46 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್. ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ದರವು ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು 1 459.37 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು 1 470.20 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು 1 446.66 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು 2.13%. 6.86% - ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ (KWD) ಗೆ ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ (SDG) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್

ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ (KWD) ಗೆ ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ (SDG)
1 ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ 1 490.46 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್
5 ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ 7 452.31 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್
10 ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ 14 904.62 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್
25 ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ 37 261.54 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್
50 ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ 74 523.08 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್
100 ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ 149 046.17 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್
250 ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ 372 615.42 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್
500 ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ 745 230.85 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್

10 ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 14 904.62 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು 37 261.54 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸುಡಾನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 25 ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್. 50 ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು, 74 523.08 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಂದು, ನೀವು 100 ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು 149 046.17 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್. 250 ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಗಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 372 615.42 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್. 500 ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 745 230.85 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್.

   ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಇಂದು 28 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
28.05.2022 1 490.462 0.360811 ↑
27.05.2022 1 490.101 3.932554 ↑
26.05.2022 1 486.168 18.52505 ↑
25.05.2022 1 467.643 0.689281 ↑
24.05.2022 1 466.954 -1.719967 ↓

ಇಂದು 28 ಮೇ 2022, 1 ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ = 1 490.462 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್. ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ 27 ಮೇ 2022 - 1 490.101 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್. 26 ಮೇ 2022, 1 ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 1 486.168 ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್. ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ KWD / SDG ವಿನಿಮಯ ದರ 28.05.2022. ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ನಿಂದ ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ದರ ನಲ್ಲಿ 24.05.2022.

   ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಮತ್ತು ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: د.ك. ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ರಾಜ್ಯ: ಕುವೈತ್. ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ KWD. ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ನಾಣ್ಯ: ಚಿಕ್ಕವ.

ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: £ (₤). ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ರಾಜ್ಯ: ಸುಡಾನ್. ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ SDG. ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ನಾಣ್ಯ: piastre.