ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 27/05/2022 12:20

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಗೆ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್

ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಗೆ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
100 ಲಾವೊ ಕಿಪ್ = 2.76 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್

ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಅನ್ನು ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ. 1 ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಈಗ 0.027604 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ಏರಿತು. 1 ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಗೆ ನೀವು ಈಗ 0.027604 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಗೆ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಅನ್ನು 0.029664 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಅನ್ನು 0.029006 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಅನ್ನು 0.030367 0 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. 0.3% - ವಾರಕ್ಕೆ ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. -6.94% - ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಲಾವೊ ಕಿಪ್ (LAK) ಗೆ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ (HUF) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್

ಲಾವೊ ಕಿಪ್ (LAK) ಗೆ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ (HUF)
100 ಲಾವೊ ಕಿಪ್ 2.76 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್
500 ಲಾವೊ ಕಿಪ್ 13.80 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್
1 000 ಲಾವೊ ಕಿಪ್ 27.60 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್
2 500 ಲಾವೊ ಕಿಪ್ 69.01 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್
5 000 ಲಾವೊ ಕಿಪ್ 138.02 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್
10 000 ಲಾವೊ ಕಿಪ್ 276.04 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್
25 000 ಲಾವೊ ಕಿಪ್ 690.11 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್
50 000 ಲಾವೊ ಕಿಪ್ 1 380.21 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್

ನೀವು 0.28 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಹಂಗೇರಿ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 10 ಲಾವೊ ಕಿಪ್. ನೀವು 0.69 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಹಂಗೇರಿ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 25 ಲಾವೊ ಕಿಪ್. ನೀವು 1.38 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಹಂಗೇರಿ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 50 ಲಾವೊ ಕಿಪ್. ನೀವು 2.76 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಹಂಗೇರಿ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 100 ಲಾವೊ ಕಿಪ್. ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಈಗ ನೀಡುತ್ತದೆ 6.90 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 250 ಲಾವೊ ಕಿಪ್. ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಇಂದು ನೀಡುತ್ತದೆ 13.80 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 500 ಲಾವೊ ಕಿಪ್.

   ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಗೆ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಗೆ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಇಂದು 27 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
27.05.2022 0.029528 0.000285 ↑
26.05.2022 0.029243 0.002145 ↑
25.05.2022 0.027098 -0.000373 ↓
24.05.2022 0.027471 -0.001616 ↓
23.05.2022 0.029086 0.00025 ↑

ಇಂದು 27 ಮೇ 2022, 1 ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 0.029528 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್. ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಗೆ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 26 ಮೇ 2022 ಗೆ 0.029243 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್. 25 ಮೇ 2022, 1 ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 0.027098 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್. ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ನಿಂದ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ದರ 27.05.2022. 23 ಮೇ 2022, 1 ಲಾವೊ ಕಿಪ್ = 0.029086 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್.

   ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಗೆ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಮತ್ತು ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₭. ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ರಾಜ್ಯ: ಲಾವೋಸ್. ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ LAK. ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ನಾಣ್ಯ: ನಲ್ಲಿ.

ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Ft. ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ರಾಜ್ಯ: ಹಂಗೇರಿ. ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ HUF. ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ನಾಣ್ಯ: ಫಿಲ್ಲರ್.