ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 25/05/2022 11:52

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ

ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ನಲ್ಲಿ ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 000 ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ = 6.57 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ

ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. 1 ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಈಗ 0.006568 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಆಗಿದೆ. 1 ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ 0 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಗೆ ಏರುತ್ತಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ

ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 0.006487 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 0.006997 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 0.005826 0 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. -0.28% - ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. 12.74% ವರ್ಷಕ್ಕೆ - ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ (LRD) ಗೆ ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ (PAB) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ

ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ (LRD) ಗೆ ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ (PAB)
1 000 ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ 6.57 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ
5 000 ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ 32.84 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ
10 000 ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ 65.68 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ
25 000 ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ 164.20 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ
50 000 ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ 328.41 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ
100 000 ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ 656.81 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ
250 000 ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ 1 642.04 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ
500 000 ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ 3 284.07 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ

ನೀವು 10 ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪನಾಮ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 0.065681 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ. ಇಂದು, 0.16 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಅನ್ನು 25 ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್. ಇಂದು, 50 ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 0.33 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ. ನೀವು 100 ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪನಾಮ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 0.66 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ. 1.64 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಗಾಗಿ ನೀವು 250 ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . ನೀವು 3.28 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪನಾಮ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 500 ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್.

   ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಇಂದು 25 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
25.05.2022 0.006568 1.08 * 10-5
24.05.2022 0.006557 -6.25 * 10-17
23.05.2022 0.006557 1.17 * 10-16
22.05.2022 0.006557 -
21.05.2022 0.006557 2.14 * 10-5

1 ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಈಗ 25 ಮೇ 2022 - 0.006568 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ. 24 ಮೇ 2022, 1 ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ = 0.006557 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ. ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ನಲ್ಲಿ 23 ಮೇ 2022 ಗೆ 0.006557 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ. ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ LRD / PAB ದರ 25.05.2022. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ LRD / PAB ವಿನಿಮಯ ದರ 22.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು.

   ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: $. ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ರಾಜ್ಯ: ಲಿಬೇರಿಯಾ. ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ LRD. ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.

ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: B/.. ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ರಾಜ್ಯ: ಪನಾಮ. ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ PAB. ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ನಾಣ್ಯ: centesimo.