ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 18/05/2022 18:07

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ = 24.12 ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 1 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಈಗ 24.12 ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗ 24.12 ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ದರವು ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು 24.20 ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು 24.46 ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು 72.30 ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು -2.21%. -0.66% - ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ (LYD) ಗೆ ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ (KES) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ (LYD) ಗೆ ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ (KES)
1 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ 24.12 ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
5 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ 120.60 ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
10 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ 241.21 ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
25 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ 603.02 ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
50 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ 1 206.04 ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
100 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ 2 412.09 ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
250 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ 6 030.22 ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
500 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ 12 060.45 ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಇಂದು 241.21 KES = 10 LYD. ಇಂದು 25 LYD = 603.02 KES. ನೀವು 50 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೀನ್ಯಾ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 1 206.04 ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. 100 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 2 412.09 ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು, 6 030.22 ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು 250 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್. 12 060.45 ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ನೀವು 500 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. .

   ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂದು 18 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
18.05.2022 24.120893 0.024817 ↑
17.05.2022 24.096076 -0.044327 ↓
16.05.2022 24.140403 0.007485 ↑
15.05.2022 24.132918 -
14.05.2022 24.132918 -0.020621 ↓

18 ಮೇ 2022, 1 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ = 24.120893 ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 17 ಮೇ 2022 - 24.096076 ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. 16 ಮೇ 2022, 1 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 24.140403 ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 15 ಮೇ 2022 - 24.132918 ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 14 ಮೇ 2022 ಗೆ 24.132918 ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್.

   ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಮತ್ತು ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ل.د. ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ರಾಜ್ಯ: ಲಿಬಿಯಾ. ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ LYD. ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ನಾಣ್ಯ: ದಿರಾಮ್.

ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Sh. ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯ: ಕೀನ್ಯಾ. ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ KES. ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.