ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 22/05/2022 21:43

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ = 121.18 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿನಿಮಯ ದರದ ಮಾಹಿತಿಯು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. 1 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಈಗ 121.18 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 1 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ 0 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 1 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ನೀವು ಈಗ 121.18 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು 126.57 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು 412.52 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು 130.46 0 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 0.82% - ವಾರಕ್ಕೆ ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. -1.28% ತಿಂಗಳಿಗೆ - ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ. -7.11% - ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ (LYD) ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ (SOS) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ (LYD) ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ (SOS)
1 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ 121.18 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
5 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ 605.92 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
10 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ 1 211.84 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
25 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ 3 029.60 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
50 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ 6 059.19 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
100 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ 12 118.38 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
250 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ 30 295.95 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
500 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ 60 591.90 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ನೀವು 10 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸೊಮಾಲಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 1 211.84 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. 3 029.60 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ನೀವು 25 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . ಇಂದು, 50 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು 6 059.19 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. 100 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 12 118.38 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . ಇಂದು, 250 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು 30 295.95 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. 500 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು, 60 591.90 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

   ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂದು 22 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
22.05.2022 121.183801 -
21.05.2022 121.183801 0.620941 ↑
20.05.2022 120.56286 0.252598 ↑
19.05.2022 120.310261 -0.210542 ↓
18.05.2022 120.520803 0.520295 ↑

ಇಂದು 22 ಮೇ 2022, 1 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 121.183801 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. 21 ಮೇ 2022, 1 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 121.183801 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 20 ಮೇ 2022 - 120.56286 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. 19 ಮೇ 2022, 1 ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 120.310261 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ನಿಂದ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿನ ವಿನಿಮಯ ದರ 19.05.2022.

   ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಮತ್ತು ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ل.د. ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ರಾಜ್ಯ: ಲಿಬಿಯಾ. ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ LYD. ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ನಾಣ್ಯ: ದಿರಾಮ್.

ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Sh. ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯ: ಸೊಮಾಲಿಯಾ. ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ SOS. ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.