ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 25/06/2022 13:38

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್

ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
100 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ = 5.74 ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್

ಸರಾಸರಿ ವಿನಿಮಯ ದರ. ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಈಗ 0.057427 ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಈಗ 0.057427 ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ದರವು ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಅನ್ನು 0 ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಅನ್ನು 0 ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಅನ್ನು 0 ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. 0% - ವಾರಕ್ಕೆ ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. 0% - ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ (LTL) ಗೆ ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ (BMD) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್

ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ (LTL) ಗೆ ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ (BMD)
100 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ 5.74 ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್
500 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ 28.71 ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್
1 000 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ 57.43 ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್
2 500 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ 143.57 ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್
5 000 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ 287.13 ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್
10 000 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ 574.27 ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್
25 000 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ 1 435.67 ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್
50 000 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ 2 871.34 ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್

ಇಂದು, 0.57 ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 10 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್. ಇಂದು 25 LTL = 1.44 BMD. 50 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 2.87 ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್. ಇಂದು 100 LTL = 5.74 BMD. 250 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ನೀವು 14.36 ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . ನೀವು 28.71 ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಬರ್ಮುಡಾ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 500 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್.

   ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ
   ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Lt. ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ರಾಜ್ಯ: ಲಿಥುವೇನಿಯಾ. ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ LTL. ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.

ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: $. ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ ರಾಜ್ಯ: ಬರ್ಮುಡಾ. ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ BMD. ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.