ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 22/05/2022 22:34

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್

ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ = 10.23 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್

ಸರಾಸರಿ ವಿನಿಮಯ ದರ. ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು. 1 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಈಗ 10.23 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. 1 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ 0 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 1 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗ 10.23 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಅನ್ನು 0 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಅನ್ನು 0 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಅನ್ನು 0 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವಾರದಲ್ಲಿ, ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು 0% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು 0%.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ (LTL) ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ (DJF) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್

ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ (LTL) ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ (DJF)
1 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ 10.23 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್
5 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ 51.15 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್
10 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ 102.30 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್
25 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ 255.74 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್
50 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ 511.48 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್
100 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ 1 022.97 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್
250 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ 2 557.41 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್
500 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ 5 114.83 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್

10 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 102.30 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು 255.74 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಜಿಬೂಟಿ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 25 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್. ಇಂದು, 50 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಅನ್ನು 511.48 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್. 100 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 1 022.97 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್. ಇಂದು, 250 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಅನ್ನು 2 557.41 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್. ಇಂದು, 5 114.83 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು 500 ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್.

   ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ವಿನಿಮಯ ದರ
   ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Lt. ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ರಾಜ್ಯ: ಲಿಥುವೇನಿಯಾ. ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ LTL. ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.

ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Fr. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ರಾಜ್ಯ: ಜಿಬೂಟಿ. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ DJF. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಾಣ್ಯ: centime.