ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 27/05/2022 02:12

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್

ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
10 000 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ = 8.73 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್

ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಅನ್ನು ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಗೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ. ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ. 1 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ 0.000873 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಆಗಿದೆ. 1 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ 0 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ನಿಂದ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 1 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ನೀವು ಈಗ 0.000873 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್

ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಅನ್ನು 0 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಅನ್ನು 0 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಅನ್ನು 0 0 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಗೆ ವಾರದ ಬದಲಾವಣೆ 0% ಆಗಿದೆ. 0% - ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ (MGA) ಗೆ ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ (TMT) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್

ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ (MGA) ಗೆ ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ (TMT)
10 000 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ 8.73 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್
50 000 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ 43.65 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್
100 000 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ 87.30 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್
250 000 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ 218.25 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್
500 000 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ 436.49 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್
1 000 000 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ 872.99 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್
2 500 000 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ 2 182.47 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್
5 000 000 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ 4 364.93 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಇಂದು ನೀಡುತ್ತದೆ 0.00873 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 10 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ. ನೀವು 25 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 0.021825 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್. ನೀವು 0.043649 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 50 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ. 100 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 0.087299 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. 0.22 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 250 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. . ಇಂದು, 0.44 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಅನ್ನು 500 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ.

   ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ವಿನಿಮಯ ದರ
   ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಮತ್ತು ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ರಾಜ್ಯ: ಮಡಗಾಸ್ಕರ್. ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ MGA. ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ನಾಣ್ಯ: iraimbilanja.

ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ರಾಜ್ಯ: ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್. ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ TMT. ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ನಾಣ್ಯ: tenesi.