ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 28/05/2022 19:19

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ

ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ಲಿ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
10 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ = 1.14 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ

ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು. ವಿನಿಮಯ ದರದ ಮಾಹಿತಿಯು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. 1 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ 0.11 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ದರ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಏರುತ್ತದೆ. 1 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗ 0.11 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು 0.11 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು 0.070758 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು 0.069228 0 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು -1.48%. 64.98% - ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ (MNT) ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ (LKR) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ

ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ (MNT) ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ (LKR)
10 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ 1.14 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ
50 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ 5.71 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ
100 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ 11.42 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ
250 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ 28.55 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ
500 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ 57.11 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ
1 000 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ 114.21 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ
2 500 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ 285.53 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ
5 000 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ 571.06 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ

ಇಂದು, 10 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು 1.14 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ. 2.86 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗಾಗಿ ನೀವು 25 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . ಇಂದು, 5.71 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 50 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್. ಇಂದು 100 MNT = 11.42 LKR. ಇಂದು, 250 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು 28.55 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ. 500 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಗೆ ನೀವು 57.11 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. .

   ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದು 28 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
28.05.2022 0.114212 -0.001709 ↓
27.05.2022 0.115921 0.000475 ↑
26.05.2022 0.115446 -0.000449 ↓
25.05.2022 0.115896 -0.000213 ↓
24.05.2022 0.116108 0.001601 ↑

1 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಈಗ 28 ಮೇ 2022 - 0.114212 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ. ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ಲಿ 27 ಮೇ 2022 ಗೆ 0.115921 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ. 26 ಮೇ 2022, 1 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 0.115446 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ. ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ಲಿ 25 ಮೇ 2022 ಗೆ 0.115896 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ MNT / LKR ದರ 28.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು.

   ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₮. ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ರಾಜ್ಯ: ಮಂಗೋಲಿಯಾ. ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ MNT. ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ನಾಣ್ಯ: ಮೊಂಗೋ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Rs. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ LKR. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.