ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 28/05/2022 19:06

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ

ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ ನಲ್ಲಿ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ = 2.61 ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ

ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ 2.61 ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ ಗೆ ಏರಿತು. ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದು ವೆಚ್ಚ 2.61 ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ

ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 2.50 ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 2.48 ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 2.48 0 ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ ಗೆ ವಾರದ ಬದಲಾವಣೆ -1.09% ಆಗಿದೆ. -2.59% ತಿಂಗಳಿಗೆ - ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು 5% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ (MUR) ಗೆ ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ (ALL) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ

ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ (MUR) ಗೆ ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ (ALL)
1 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ 2.61 ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ
5 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ 13.04 ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ
10 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ 26.07 ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ
25 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ 65.18 ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ
50 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ 130.36 ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ
100 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ 260.71 ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ
250 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ 651.78 ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ
500 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ 1 303.56 ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ

10 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 26.07 ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು, 65.18 ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ ಅನ್ನು 25 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ. ನೀವು 50 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಬೇನಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 130.36 ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ. ನೀವು 260.71 ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಬೇನಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 100 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ. ನೀವು 651.78 ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಬೇನಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 250 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ. 500 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 1 303.56 ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ.

   ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ ಇಂದು 28 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
28.05.2022 2.607127 -0.007161 ↓
27.05.2022 2.614288 0.014919 ↑
26.05.2022 2.599369 0.022269 ↑
25.05.2022 2.5771 -0.013325 ↓
24.05.2022 2.590425 -0.044778 ↓

ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ ನಲ್ಲಿ 28 ಮೇ 2022 ಗೆ 2.607127 ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ. 27 ಮೇ 2022, 1 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ = 2.614288 ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ. 26 ಮೇ 2022, 1 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ = 2.599369 ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ MUR / ALL ದರ 27.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು. 24 ಮೇ 2022, 1 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 2.590425 ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ.

   ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₨. ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯ: ಮಾರಿಷಸ್. ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ MUR. ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.

ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: L. ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ ರಾಜ್ಯ: ಅಲ್ಬೇನಿಯಾ. ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ ALL. ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ ನಾಣ್ಯ: qindarka.