ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 24/05/2022 22:09

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಗೆ ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್

ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಗೆ ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ = 4.82 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್

ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಗೆ ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಕ್ತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ವಿನಿಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. 1 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ 4.82 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ. 1 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ 0 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ದರವು ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಗೆ ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಅನ್ನು 0 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಅನ್ನು 0 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಅನ್ನು 0.002801 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಗೆ ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. 0% - ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು 172087.26%.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ (MRO) ಗೆ ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (BSD) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್

ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ (MRO) ಗೆ ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (BSD)
1 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ 4.82 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್
5 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ 24.12 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್
10 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ 48.23 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್
25 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ 120.58 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್
50 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ 241.16 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್
100 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ 482.32 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್
250 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ 1 205.79 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್
500 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ 2 411.59 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್

10 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಗಾಗಿ ನೀವು 48.23 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . ನೀವು 25 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಬಹಾಮಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 120.58 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್. 50 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಗೆ ನೀವು 241.16 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . ಇಂದು 100 MRO = 482.32 BSD. ನೀವು 250 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಬಹಾಮಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 1 205.79 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್. ಇಂದು, 2 411.59 ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 500 ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ.

   ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಗೆ ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ
   ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಗೆ ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಮತ್ತು ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: UM. ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ರಾಜ್ಯ: ಮಾರಿಟಾನಿಯ. ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ MRO. ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ನಾಣ್ಯ: khoum.

ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: $. ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ರಾಜ್ಯ: ಬಹಾಮಾಸ್. ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ BSD. ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.