ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 21/05/2022 08:01

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ

ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ನಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ = 32.17 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ

ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ. ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ. 1 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ 0 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ನಿಂದ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. 1 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ನೀವು ಈಗ 32.17 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 32.30 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 33.58 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 32.29 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. -0.41% ವಾರಕ್ಕೆ - ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು -2.66% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ (NPR) ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ (MGA) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ

ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ (NPR) ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ (MGA)
1 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ 32.17 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ
5 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ 160.84 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ
10 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ 321.68 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ
25 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ 804.19 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ
50 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ 1 608.38 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ
100 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ 3 216.76 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ
250 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ 8 041.91 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ
500 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ 16 083.82 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ

321.68 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗಾಗಿ ನೀವು 10 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . 25 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಗಾಗಿ ನೀವು 804.19 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. . ಇಂದು, 1 608.38 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಅನ್ನು 50 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ. ಇಂದು, 100 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 3 216.76 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ. ಇಂದು, 8 041.91 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಅನ್ನು 250 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ. 500 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 16 083.82 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.

   ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ವಿನಿಮಯ ದರ

ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಇಂದು 21 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
21.05.2022 32.167642 -0.380656 ↓
20.05.2022 32.548299 -0.067078 ↓
19.05.2022 32.615376 0.112508 ↑
18.05.2022 32.502868 0.320503 ↑
17.05.2022 32.182365 -0.520526 ↓

ಇಂದು 500 NPR = 32.167642 MGA. 20 ಮೇ 2022, 1 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 32.548299 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ. 19 ಮೇ 2022, 1 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ = 32.615376 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ. ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ನಿಂದ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ನಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ದರ 19.05.2022. 17 ಮೇ 2022, 1 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 32.182365 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ.

   ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₨. ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯ: ನೇಪಾಳ. ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ NPR. ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ: ಪಿಚ್.

ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ರಾಜ್ಯ: ಮಡಗಾಸ್ಕರ್. ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ MGA. ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ನಾಣ್ಯ: iraimbilanja.