ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 27/05/2022 19:03

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್

ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ = 21.10 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್

ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 1 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ 21.10 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ. 1 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಗೆ ನೀವು ಈಗ 21.10 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ದರವು ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಅನ್ನು 20.90 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಅನ್ನು 20.94 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಅನ್ನು 20.47 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ವಿನಿಮಯ ದರದ ಚಾರ್ಟ್ ಪುಟದಲ್ಲಿದೆ. ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು 0.93%. 1.82% ವರ್ಷಕ್ಕೆ - ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ (OMR) ಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ (SBD) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್

ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ (OMR) ಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ (SBD)
1 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ 21.10 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್
5 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ 105.49 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್
10 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ 210.98 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್
25 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ 527.46 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್
50 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ 1 054.92 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್
100 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ 2 109.83 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್
250 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ 5 274.58 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್
500 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ 10 549.16 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್

10 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಗಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 210.98 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್. 25 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಗೆ ನೀವು 527.46 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . 50 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 1 054.92 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . ನೀವು 2 109.83 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 100 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್. 5 274.58 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 250 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . ಇಂದು, 10 549.16 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 500 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್.

   ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಇಂದು 27 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
27.05.2022 21.098311 -0.002291 ↓
26.05.2022 21.100602 0.000811 ↑
25.05.2022 21.099791 6.57 * 10-5
24.05.2022 21.099725 -0.027987 ↓
23.05.2022 21.127712 0.019818 ↑

27 ಮೇ 2022, 1 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 21.098311 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್. 26 ಮೇ 2022, 1 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ = 21.100602 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್. ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ 25 ಮೇ 2022 - 21.099791 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ನಿಂದ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ 23.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ನಿಂದ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ದರ ನಲ್ಲಿ 27.05.2022.

   ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ر.ع.. ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ರಾಜ್ಯ: ಓಮನ್. ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ OMR. ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ನಾಣ್ಯ: baiza.

ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: $. ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ರಾಜ್ಯ: ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು. ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ SBD. ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.