ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 21/05/2022 07:42

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಗೆ ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್

ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಗೆ ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ = 77.25 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್

ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ. ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 1 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ 77.25 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ನಿನ್ನೆ ರಿಂದ ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಏರುತ್ತದೆ. 1 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಗೆ ನೀವು ಈಗ 77.25 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಗೆ ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಅನ್ನು 75.78 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಅನ್ನು 72.29 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಅನ್ನು 77.90 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ, ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಗೆ ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು -0.21% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 1.94% - ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ (OMR) ಗೆ ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ (TWD) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್

ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ (OMR) ಗೆ ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ (TWD)
1 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ 77.25 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್
5 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ 386.23 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್
10 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ 772.46 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್
25 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ 1 931.16 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್
50 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ 3 862.32 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್
100 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ 7 724.65 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್
250 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ 19 311.62 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್
500 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ 38 623.24 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್

772.46 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 10 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . ಇಂದು, 25 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಅನ್ನು 1 931.16 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್. ನೀವು 3 862.32 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ತೈವಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 50 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್. ನೀವು 100 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ತೈವಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 7 724.65 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್. 19 311.62 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 250 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . ನೀವು 38 623.24 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ತೈವಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 500 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್.

   ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಗೆ ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಗೆ ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಇಂದು 21 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
21.05.2022 77.246472 0.095737 ↑
20.05.2022 77.150735 -0.262453 ↓
19.05.2022 77.413188 0.361602 ↑
18.05.2022 77.051586 -0.246308 ↓
17.05.2022 77.297894 -0.117557 ↓

ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಗೆ ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ನಲ್ಲಿ 21 ಮೇ 2022 ಗೆ 77.246472 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್. 20 ಮೇ 2022, 1 ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 77.150735 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್. ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಗೆ ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ 19 ಮೇ 2022 - 77.413188 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್. ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಗೆ ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ನಲ್ಲಿ 18 ಮೇ 2022 ಗೆ 77.051586 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್. ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ OMR / TWD ವಿನಿಮಯ ದರ 18.05.2022.

   ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಗೆ ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ر.ع.. ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ರಾಜ್ಯ: ಓಮನ್. ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ OMR. ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ನಾಣ್ಯ: baiza.

ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: $. ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ರಾಜ್ಯ: ತೈವಾನ್. ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ TWD. ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.