ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 06/07/2022 03:36

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್

ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ನಲ್ಲಿ ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ = 821.86 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್

ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ವಿನಿಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. 1 ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ 0 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 1 ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗ 821.86 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ದರವು ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು 844.82 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು 851.26 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು 854.96 0 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿನಿಮಯ ದರದ ಚಾರ್ಟ್ ಪುಟದಲ್ಲಿದೆ. -2.72% - ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು -3.87% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ (GBP) ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ (CRC) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್

ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ (GBP) ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ (CRC)
1 ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ 821.86 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್
5 ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ 4 109.28 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್
10 ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ 8 218.56 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್
25 ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ 20 546.41 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್
50 ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ 41 092.81 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್
100 ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ 82 185.62 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್
250 ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ 205 464.06 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್
500 ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ 410 928.12 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್

ನೀವು 10 ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೋಸ್ಟ ರಿಕಾ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 8 218.56 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್. ನೀವು 25 ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೋಸ್ಟ ರಿಕಾ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 20 546.41 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್. 50 ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ನೀವು 41 092.81 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . ನೀವು 100 ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೋಸ್ಟ ರಿಕಾ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 82 185.62 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್. ನೀವು 250 ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೋಸ್ಟ ರಿಕಾ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 205 464.06 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್. ಇಂದು 410 928.12 CRC = 500 GBP.

   ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಇಂದು 06 ಜುಲೈ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
06.07.2022 811.834135 4.140136 ↑
05.07.2022 807.693999 -22.803371 ↓
04.07.2022 830.497369 42.32708 ↑
03.07.2022 788.17029 19.7954 ↑
02.07.2022 768.37489 -27.716647 ↓

ಇಂದು 6 ಜುಲೈ 2022, 1 ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 811.834135 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್. 5 ಜುಲೈ 2022, 1 ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ = 807.693999 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್. ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಜುಲೈ 2022 ಗೆ 830.497369 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್. ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಜುಲೈ 2022 ಗೆ 788.17029 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ GBP / CRC ವಿನಿಮಯ ದರ 02.07.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು.

   ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: £ (₤). ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯ: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಪ್ರದೇಶ, ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್, ಮೈನೆ. ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ GBP. ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ನಾಣ್ಯ: ಪೆನ್ನಿ.

ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₡. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ರಾಜ್ಯ: ಕೋಸ್ಟ ರಿಕಾ. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ CRC. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ನಾಣ್ಯ: centimo.